Psalm 47

Gud är konung

För sångmästaren, en psalm av Koras söner.

Klappa i händerna, alla folk,
    höj jubel till Gud med fröjderop!
Ty Herren, den Högste, är fruktansvärd,
en stor konung över hela jorden.
Han lägger folk under oss,
    folkslag under våra fötter.
Han utväljer åt oss vår arvedel,
    Jakobs, hans älskades, stolthet. Sela.

Gud har farit upp under jubel,
    Herren, under basuners ljud.
Lovsjung Gud, lovsjung!
    Lovsjung vår konung, lovsjung!
Ty Gud är konung över hela jorden,
lovsjung honom med en psalm.
Gud är konung över hednafolken,
    Gud sitter på sin heliga tron.
10 Folkens främsta samlas
    som Abrahams Guds folk.
Ty jordens sköldar tillhör Gud,
    högt är han upphöjd.

Bible Gateway Sponsors