Add parallel Print Page Options

Fortsättning på föregående psalm

43 Gud, skaffa mig rätt,
    försvara min sak mot ett hjärtlöst folk,
    rädda mig från svekfulla och onda människor.
Du, Gud, är min fästning.
    Varför har du förkastat mig?
    Varför måste jag gå sörjande, förtryckt av fienden?
Sänd ditt ljus och din sanning!
    Låt dem leda mig till ditt heliga berg, till din boning.
Jag vill gå till Guds altare,
    till Gud, min glädje och fröjd.
Med min harpa vill jag prisa dig, Gud, min Gud.

Varför är jag så nedstämd,
    varför så orolig inom mig?
Vänta på Gud!
    Jag ska åter prisa honom,
    min räddare och min Gud.