Add parallel Print Page Options

Lovprisning och uppmaning till lovprisning för Herren, vittnesbörd om hans godhet, visdomsord

34 Av David, när han hade spelat vansinnig inför Avimelek, som drev bort honom, och han gick därifrån.[a]

Jag vill alltid prisa Herren,
    ständigt ha en lovsång till honom på mina läppar.
Med stolthet vill jag berätta omHerren,
    låt de ödmjuka höra det och glädja sig.
Lova Herren med mig,
    låt oss tillsammans upphöja hans namn.

Jag sökte Herren, och han svarade mig,
    han befriade mig från all min fruktan.
De som ser upp till honom strålar av glädje,
    de behöver inte böja sina huvuden i skam.
Denne arme man ropade till Herren
    och han hörde honom,
    han räddade honom ur all hans nöd.
Herrens ängel håller vakt kring dem
    som fruktar honom
    och befriar dem.

Smaka och se hur god Herren är!
    Lycklig är den människa som tar sin tillflykt till honom!
10 Frukta Herren, ni hans heliga,
    för de som fruktar honom lider ingen brist.
11 Lejon kan lida brist och gå hungriga,
    men de som söker Herren behöver aldrig sakna något gott.
12 Barn, kom och lyssna på mig,
    så ska jag lära er att frukta Herren.
13 Är du en människa som älskar livet
    och vill se många goda dagar?
14 Håll då din tunga borta från det onda
    och dina läppar fria från lögnaktigt tal.
15 Vänd dig bort från det onda,
    gör det goda
    och sök och sträva efter frid.

16 Herrens ögon följer de rättfärdiga,
    och hans öron hör deras rop.
17 Herren vänder sig mot de onda,
    han utplånar deras minne från jorden.

18 Herren hör när de rättfärdiga ropar,
    och han räddar dem ur all deras nöd.
19 Herren är nära de förtvivlade,
    och han räddar de förkrossade.

20 Den rättfärdige får uppleva mycket ont,
    men Herren befriar honom från allt.
21 Han beskyddar alla hans ben,
    inget av dem ska krossas.

22 Ondskan ska döda den gudlöse,
    och de som hatar den rättfärdige ska dömas.
23 Herren räddar sina tjänares liv,
    och ingen som tar sin tillflykt till honom ska dömas.

Footnotes

  1. 34:1 Se 1 Sam 21:10-15. Där är David dock inför Akish från Gat och inte inför Avimelek; möjligen ska Avimelek här tolkas som någon form av kunglig titel.