Räddning undan förföljare

31 För körledaren. En psalm av David.

(A) Till dig, Herre, tar jag min tillflykt.
    Låt mig aldrig behöva skämmas,
        rädda mig i din rättfärdighet.
(B) Vänd ditt öra till mig,
        skynda till min räddning!
    Var min fasta klippa,
        en borg till min frälsning,
(C) för du är min klippa och min borg.
    Du ska leda och föra mig
        för ditt namns skull,
(D) du ska lossa mig ur nätet
        de lagt ut för mig,
    för du är mitt beskydd.
(E) I din hand[a] överlämnar jag
        min ande.
    Du har friköpt mig, Herre,
        du trofaste Gud.

(F) Jag hatar[b] dem som håller fast
        vid tomma avgudar,
    jag litar på Herren.
(G) Jag vill jubla och glädjas
        över din nåd,
    att du ser mitt lidande
        och känner min själ i nöden.
(H) Du utlämnar mig inte
        i fiendens hand,
    du ställer mina fötter
        på rymlig plats.

10 (I) Förbarma dig över mig, Herre,
        jag är i nöd!
    Grämelse förtär mitt öga,
        min själ och min kropp.
11 (J) Mitt liv försvinner i sorg,
        mina år i suckan.
    Min kraft är bruten
        genom min synd[c],
    mina ben[d] förtärs
12         (K) för alla mina fienders skull.
    Jag har blivit en skam
        för mina grannar
    och en skräck
        för dem som känner mig.
    De som ser mig på gatan
        flyr för mig.
13 Jag är glömd och borta
        ur deras hjärtan, som död,
    jag har blivit som ett krossat kärl.
14 (L) Jag hör vad många viskar,
        skräck från alla håll!
    De gaddar ihop sig mot mig,
        smider planer för att ta mitt liv.

15 Men jag litar på dig, Herre,
    jag säger: "Du är min Gud."
16 (M) Min tid är i dina händer.
    Rädda mig från mina fienders hand,
        från dem som förföljer mig.
17 (N) Låt ditt ansikte lysa
        över din tjänare,
    fräls mig genom din nåd.
18 (O) Herre, låt mig inte
    behöva skämmas,
        jag ropar till dig!
    Låt de gudlösa få skämmas,
        låt dem tystna i dödsriket.
19 Låt lögnarnas läppar förstummas,
    de som talar fräckhet i högmod
        och förakt mot den rättfärdige.

20 (P) Hur stor är inte din godhet,
    som du sparar åt dem
        som vördar dig
    och visar i människors åsyn
        mot dem som flyr till dig!
21 (Q) Du tar dem i ditt ansiktes beskydd
        mot människors intriger,
    du gömmer dem i din hydda
        undan elaka tungor.

22 (R) Lovad är Herren!
    Han har visat mig
        sin underbara nåd
    i en belägrad[e] stad.
23 (S) Jag sade i min ångest:
        "Jag är avskuren från dina ögon!"
    Men du hörde min bön om nåd
        när jag ropade till dig.

24 (T) Älska Herren,
        alla ni hans trogna!
    Herren bevarar de trofasta,
        men den som handlar i högmod
            straffar han strängt.
25 (U) Var starka och modiga i era hjärtan,
    alla ni som hoppas på Herren!

Footnotes

  1. 31:6 I din hand   Andra handskrifter (Septuaginta): "I dina händer" (jfr Jesu ord i Luk 23:46).
  2. 31:7 Jag hatar   Andra handskrifter (så Septuaginta): "Du hatar".
  3. 31:11 min synd   Annan översättning (så Septuaginta): "mitt lidande".
  4. 31:11 ben   Ett uttryck för människans inre (djupt under muskler och hud).
  5. 31:22 belägrad   Annan översättning: "befäst".