En oskyldig mans bön

26 (A) Av David.

Döm mig rättvist, Herre,
        jag är oskyldig!
    Jag litar på Herren
        utan att vackla.
(B) Granska mig, Herre,
        och pröva mig,
    rannsaka mina njurar
        och mitt hjärta.
Jag har din nåd för ögonen
    och vandrar i din sanning.
(C) Jag sitter inte hos lögnare
    och umgås inte med hycklare,
(D) jag hatar de ondas församling
    och sitter inte hos de gudlösa.

(E) Jag tvår mina händer i oskuld
    och vandrar runt ditt altare, Herre,
(F) för att höja min röst i tacksamhet
    och förkunna alla dina under.
(G) Herre, jag älskar din boning,
    den plats där din härlighet bor.
(H) Ryck inte bort min själ med syndare
    eller mitt liv med de blodtörstiga,
10 (I) de som har ondska[a] i sina händer
    och högra handen full av mutor.

11 Jag är oskyldig, befria mig
    och förbarma dig över mig!
12 (J) Min fot står på säker mark.
    I församlingarna
        ska jag prisa Herren.

Footnotes

  1. 26:10 ondska   Annan översättning: "slughet".