Add parallel Print Page Options

En oskyldig mans bön

26 Av David.

Skaffa mig rätt, Herre,
    för jag har levt ett klanderfritt liv.
Jag har förtröstat på Herren
    utan att vackla.
Sätt mig på prov, Herre,
    utforska mig, granska hela mitt innersta!
För jag har din nåd inför mina ögon
    och din sanning som förebild.

Jag sitter inte tillsammans med lögnare
    och håller inte ihop med hycklare.
Jag hatar de ondas samlingar
    och vägrar att sitta hos de gudlösa.
Jag tvättar mina händer i oskuld
    och går runt ditt altare, Herre.
Jag höjer min röst till tacksägelse
    och förkunnar alla dina under.

Herre, jag älskar din boning, ditt hus,
    platsen där din härlighet bor.
Ryck inte bort mitt liv med syndarnas,
    låt mig inte dö som de blodtörstiga,
10 som har båda händerna fulla med onda planer
    och högra handen med mutor.
11 Men jag lever ett klanderfritt liv.
    Befria mig och visa nåd!

12 Jag står på fast grund,
    och i församlingarna vill jag prisa Herren.