Bön om ledning och nåd

25 [a]Av David.

Herre, jag lyfter min själ till dig.
    (A) Min Gud, jag litar på dig.
Låt mig inte behöva skämmas[b],
    låt inte mina fiender
        triumfera över mig!
(B) Nej, ingen som hoppas på dig
        ska skämmas.
    Skämmas ska de som sviker
        utan orsak.

(C) Herre, visa mig dina vägar,
    lär mig dina stigar.
Led mig i din sanning och lär mig,
    för du är min frälsnings Gud,
        på dig hoppas jag alltid.
(D) Tänk på din barmhärtighet
        och din nåd, Herre,
    för de är av evighet.
(E) Tänk inte på min ungdoms synder
        och brott,
    utan tänk på mig efter din nåd,
        för din godhets skull, Herre.

(F) Herren är god och rättfärdig,
    därför undervisar han syndare
        om vägen.
(G) Han leder de ödmjuka rätt,
    han lär de ödmjuka sin väg.
10 (H) Alla Herrens vägar
        är nåd och sanning
    för dem som håller hans förbund
        och vittnesbörd.
11 För ditt namns skull, Herre,
    förlåt min synd,
        för den är stor.

12 (I) Den som vördar[c] Herren
    undervisar han om vägen
        han ska välja.
13 (J) Hans själ ska vila i det goda,
    och hans ättlingar ska ärva landet.
14 (K) Herren är förtrolig
        med dem som vördar honom,
    sitt förbund gör han känt för dem[d].

15 (L) Mina ögon ser alltid
        upp till Herren,
    för han drar mina fötter ur nätet.
16 Vänd dig till mig
        och förbarma dig över mig,
    för jag är ensam och betryckt.
17 Mitt hjärtas ångest är stor.
    För mig ut ur min nöd!
18 (M) Se hur plågad och trött jag är,
    förlåt mig alla mina synder.
19 (N) Se mina fiender,
    de är många och hatar mig
        med våldsamt hat.
20 Bevara min själ och rädda mig,
    låt mig inte behöva skämmas,
        för jag flyr till dig.
21 Låt oskuld och ärlighet bevara mig,
    för jag hoppas på dig.

22 Gud, befria Israel
    ur all dess nöd.

Footnotes

  1. Ps 25 Alfabetisk psalm: verserna börjar med det hebreiska alfabetets 22 bokstäver i följd.
  2. 25:2 skämmas   Annan översättning: "bli besviken" (även i vers 3 och 20).
  3. 25:12 vördar   Annan översättning: "fruktar". Grundtextens uttryck jeré rymmer inte bara fruktan (Ps 3:7) utan även vördnad och värme (Ps 103:13, 130:4, 3 Mos 19:3, 30).
  4. 25:14 sitt förbund gör han känt för dem   Annan översättning: "hans förbund ger dem kunskap".