Ärans kung och hans rike

24 [a](A) Av David. En psalm.

Jorden är Herrens
        med allt vad den rymmer,
    världen med dem som bor i den,
(B) för han har grundat den på haven
    och fäst den på de strömmande
        vattnen.

(C) Vem får gå upp på Herrens berg?
    Vem får komma in
        i hans helgedom?
(D) Den som har oskyldiga händer
        och rent hjärta,
    som inte vänder sin själ till lögn
        och inte svär falskt.
(E) Han får välsignelse från Herren
    och rättfärdighet
        från sin frälsnings Gud.
(F) Sådant är släktet
        som frågar efter honom,
    de som söker ditt ansikte
        är Jakobs barn.[b] Sela

(G) Höj era huvuden, ni portar,
        höj er, ni eviga dörrar,
    så att ärans kung kan tåga in!
(H) Vem är han, ärans kung?
    Det är Herren, stark och väldig,
        Herren, väldig i strid.

Höj era huvuden, ni portar,
        höj er, ni eviga dörrar,
    så att ärans kung kan tåga in!
10 Vem är han, ärans kung?
    Det är Herren Sebaot,
        han är ärans kung. Sela

Footnotes

  1. Ps 24 sjöngs enligt Mishna varje söndag i templet av leviternas kör.
  2. 24:6 ditt ansikte är Jakobs barn   Andra handskrifter (så Septuaginta): "ditt ansikte, Jakobs Gud".