Psalm 24

Ärans konung och hans rike

Av David. En psalm.

Jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren,
världen och de som bor i den.
Ty han har grundlagt den på haven,
och givit den fäste på strömmande vatten.

Vem får gå upp på Herrens berg?
Vem får träda in i hans helgedom?
Den som har oskyldiga händer och rent hjärta,
den som inte vänder sin själ till lögn
och inte svär falskt.
Han skall få välsignelse från Herren
och rättfärdighet av sin frälsnings Gud.
Sådant är det släkte som frågar efter honom.
De som söker ditt ansikte,
    de är Jakobs barn.[a] Sela.

Höj, ni portar, era huvuden,
    höj er, ni eviga dörrar,
så att ärans konung kan tåga in.
Vem är denne ärans konung?
    Det är Herren, stark och väldig,
Herren, väldig i strid.
Höj, ni portar, era huvuden,
    höj er, ni eviga dörrar,
så att ärans konung kan tåga in.
10 Vem är denne ärans konung?
    Det är Herren Sebaot,
han är ärans konung. Sela.

Footnotes

  1. Psaltaren 24:6 de är Jakobs barn Andra handskrifter: "Jakobs Gud".

Bible Gateway Sponsors