Add parallel Print Page Options

Herren är ärans kung

24 En psalm av David.

Jorden tillhör Herren och allt som finns där,
    världen och alla som bor i den.
Han är den som lagt dess grund på haven,
    fäst den på strömmande vatten.

Vem får gå upp på Herrens berg?
    Vem får ställa sig på hans heliga plats?
Den som har skuldfria händer och ett rent hjärta,
    den som inte vänder sig till meningslösa gudar,[a]
    den som aldrig svär falskt.
Han får välsignelse av Herren,
    rättfärdighet från sin frälsnings Gud.
Sådant är det släkte
    som söker dig, Jakobs Gud.[b] Séla

Slå upp er, ni portar,
    höj er, ni eviga dörrar,
    och låt härlighetens kung stiga in!
Vem är härlighetens kung?
    Det är Herren,
    stark och mäktig, oslagbar i strid.
Slå upp er, ni portar,
    höj er, ni eviga dörrar,
    och låt härlighetens kung stiga in!
10 Vem är denne härlighetens kung?
    Härskarornas Herre,
    han är härlighetens kung. Séla

Footnotes

  1. 24:4 Ordagrant: inte vänder sin själ till lögn
  2. 24:6 Gud finns inte med i grundtexten, utan här följer översättningen ett par andra hebreiska handskrifter och gamla översättningar (Septuaginta m.fl.).