Add parallel Print Page Options

En bön för kungen

20 För körledaren. En psalm av David.

Herren svara dig på nödens dag,
    må Jakobs Guds namn beskydda dig!
Må han sända dig hjälp från helgedomen,
    stödja dig från Sion.
Må han komma ihåg alla dina offer
    och ta emot dina brännoffer Séla
Må han ge dig vad du i ditt innersta längtar efter
    och låta alla dina planer lyckas.
Vi ska jubla vid din räddning
    och i vår Guds namn resa upp baneret.

Herren besvara alla dina böner!

Nu vet jag att Herren räddar sin smorde.
    Han svarar honom från sin heliga himmel
    med sin högra hands väldiga frälsningsgärningar.
Många litar på vagnar och hästar,
    men vi sätter vårt hopp till Herrens, vår Guds namn.
De böjer sig ner och faller,
    men vi reser oss och står fasta.

10 Herre, rädda kungen!
    Svara oss när vi ropar!