Add parallel Print Page Options

Ett rättfärdigt liv

15 En psalm av David.

Herre, vem får bo i ditt tält?
    Vem får vistas uppe på ditt heliga berg?

Den som lever ett oklanderligt liv,
    gör det som är rättfärdigt
    och talar sanning av hjärtat,
den som inte förtalar andra,
    den som inte skadar sin granne
    eller vanärar sin medmänniska,
den som föraktar den förkastlige
    men ärar dem som fruktar Herren,
    den som håller sin ed även om det skulle skada honom,
den som inte lånar ut pengar mot ränta
    och vägrar att ta emot mutor för att fälla en oskyldig.

    Den som gör så kommer aldrig att vackla.