Bön om skydd mot onda människor

140 För körledaren. En psalm av David.

Rädda mig, Herre,
        från onda människor,
    skydda mig från våldsmän
som gör onda planer i sina hjärtan
    och vållar strid varje dag.
[a]De vässar sina tungor som ormar,
    de har huggormsgift
        bakom sina läppar.
            Sela

Bevara mig, Herre,
        från de gudlösas händer,
    skydda mig från våldsmän
        som planerar för att
            få mina fötter på fall.
De stolta gillrar fällor
        med rep för mig,
    de lägger nät vid vägens kant,
        de sätter snaror för mig.
            Sela

[b]Jag säger till Herren:
        Du är min Gud.
    Lyssna, Herre,
        till mitt rop om nåd!
Herre, min Herre,
        min frälsnings styrka[c],
    du skyddar mitt huvud
        på stridens dag.
Herre, uppfyll inte
        de gudlösas önskningar,
    låt inte deras planer lyckas
        så att de förhäver sig.
            Sela

10 [d]Låt dem som omringar mig
        själva drabbas
    av sina läppars ondska.
11 [e]Låt glödande kol regna över dem,
        låt dem kastas i eld,
    i djup så att de aldrig
        kommer upp.
12 Förtalare ska inte bestå i landet,
    våldsmän ska jagas av olycka
        med slag på slag.

13 [f]Jag vet att Herren ska ta sig an
        den förtrycktes sak
    och skipa rätt åt den fattige.
14 De rättfärdiga ska prisa ditt namn,
    de ärliga ska bo inför ditt ansikte.