De gudlösas dårskap

14 [a](A) För körledaren. Av David.

Dåren säger i sitt hjärta:
        "Det finns ingen Gud."
    Onda och vidriga
        är deras gärningar,
    ingen finns som gör det goda.
(B) Herren blickar ner från himlen
        över människors barn
    för att se om det finns
        någon som förstår,
            någon som söker Gud.
(C) Men alla har avfallit,
        alla är fördärvade.
    Ingen finns som gör det goda,
        inte en enda.

(D) Förstår de ingenting,
        alla dessa förbrytare
    som äter mitt folk som bröd
        och inte åkallar Herren?
(E) Där grips de av skräck,
    för Gud är med
        de rättfärdigas släkte.
(F) Ni hånar den svages råd[b],
    men[c] Herren är hans tillflykt.

(G) O att det från Sion
        kom[d] frälsning för Israel!
    När Herren gör slut
        på sitt folks fångenskap,
    då ska Jakob jubla
        och Israel glädjas.

Footnotes

  1. Ps 14 Denna psalm har stora likheter med Ps 53. De kan ha bevarats i två separata samlingar (1-41, 42-72) som sedan sammanförts.
  2. 14:6 hånar den svages råd   Annan översättning: "hindrar den svages plan".
  3. 14:6 men   Annan översättning: "eftersom".
  4. 14:7 O att det från Sion kom   Annan översättning: "Vem kan från Sion ge …?".