Psalm 135

Lovsång till Herren för hans stora under

Halleluja!
    Prisa Herrens namn,
prisa det, ni Herrens tjänare,
ni som står i Herrens hus,
    i gårdarna till vår Guds hus.
Prisa Herren, ty Herren är god,
    lovsjung hans namn, ty det är ljuvligt.
Herren har utvalt Jakob åt sig,
    Israel till sin egendom.

Jag vet att Herren är stor,
    att vår Herre är större än alla gudar.
Herren gör allt vad han vill
    i himlen och på jorden,
i haven och i alla djup.
Han låter moln stiga upp
    från jordens ände,
han låter blixtar komma med regn
    och för vinden ut ur dess förvaringsrum.
Han slog de förstfödda i Egypten,
    både människor och boskap.
Han sände tecken och under mitt i dig, Egypten,
mot farao och alla hans tjänare.
10 Han slog stora folk
    och dödade mäktiga kungar -
11 Sichon, amoreernas kung,
    och Og, kungen i Basan,
och alla Kanaans riken -
12 och gav deras land till arvedel,
    till arvedel åt sitt folk Israel.

13 Herre, ditt namn varar i evighet
    och minnet av dig, Herre,
från släkte till släkte.
14 Ty Herren skaffar rätt åt sitt folk,
    han förbarmar sig över sina tjänare.

15 Hednafolkens avgudar är silver och guld,
verk av människohänder.
16 De har mun men talar inte,
    ögon men ser inte,
17 de har öron men hör inte,
    ingen andedräkt finns i deras mun.
18 De som har gjort dem kommer att likna dem,
ja, alla som förtröstar på dem.

19 Ni av Israels hus, lova Herren!
    Ni av Arons hus, lova Herren!
20 Ni av Levis hus, lova Herren!
    Ni som fruktar Herren, lova Herren!
21 Lovad vare Herren från Sion,
    han som bor i Jerusalem.
Halleluja!

Bible Gateway Sponsors