Davids löfte och Herrens löfte

132 [a]En pilgrimssång.

Herre, tänk på David,
    på allt han fick utstå,
hur han gav Herren sin ed,
    sitt löfte till Jakobs Mäktige:
[b]"Jag ska inte gå in i mitt hus,
    inte ligga på min bädd,
[c]inte unna mina ögon någon sömn
    eller mina ögonlock någon vila
[d]förrän jag funnit en plats åt Herren,
    en boning åt Jakobs Mäktige."

[e]Vi hörde det i Efrata,
    vi upptäckte det i skogsbygden[f].
[g]Låt oss gå in i hans boning,
    låt oss tillbe vid hans fotpall.
[h]Res dig, Herre,
    och kom till din viloplats,
        du och din makts ark!
Låt dina präster vara klädda
        i rättfärdighet
    och dina trogna få jubla.
10 [i]För din tjänare Davids skull,
    avvisa inte din smorde!

11 [j]Herren har gett David sin ed,
    en sann ed som han
        inte tar tillbaka:
    "En av dina ättlingar[k]
        ska jag sätta på din tron.
12 Om dina barn håller mitt förbund
    och mitt vittnesbörd
        som jag ska lära dem,
    då ska också deras barn
        sitta på din tron till evig tid."

13 Ja, Herren har utvalt Sion,
    där vill han ha sin boning:
14 [l]"Detta är min viloplats till evig tid.
    Här ska jag bo, hit längtar jag.
15 Sions förråd ska jag rikligt välsigna,
    dess fattiga ska jag mätta med bröd.
16 [m]Dess präster ska jag
        klä i frälsning
    och dess trogna ska jubla högt.
17 [n]Där ska jag låta ett horn[o] växa upp
        åt David,
    jag har berett en lampa
        åt min smorde.
18 Hans fiender ska jag klä i skam,
    men på honom
        ska kronan glänsa."

Footnotes

 1. 132:1 Ps 56:9.
 2. 132:3 2 Sam 7:2.
 3. 132:4 1 Krön 17:1f.
 4. 132:5 Apg 7:46.
 5. 132:6 1 Mos 35:19, 1 Sam 6:21, 7:1, 2 Sam 6:3f.
 6. 132:6 upptäckte det i skogsbygden   Annan översättning: "upptäckte den i Jaars bygd", alltså förbundsarken. Jfr 1 Sam 6:21, 7:1, 2 Sam 6:3.
 7. 132:7 Ps 122:1.
 8. 132:8 4 Mos 10:35f, 2 Krön 6:41f.
 9. 132:10 Ps 18:51.
 10. 132:11 2 Sam 7:11f, 2 Krön 6:16, Ps 89:3f, Apg 2:29f.
 11. 132:11 En av dina ättlingar   Ordagrant: "Av din livsfrukt". Versen citeras av Petrus i Apg 2:30 som profetia om Jesus.
 12. 132:14 Ps 68:17.
 13. 132:16 Jes 61:6, 10.
 14. 132:17 1 Sam 2:10, 1 Kung 11:36, Ps 18:29, Hes 29:21, Luk 1:69.
 15. 132:17 horn   Symbol för styrka, för kungar (Dan 7-8, Upp 17:12) och för Messias (Luk 1:69).

Bible Gateway Sponsors