Bön i djupaste nöd

130 [a]En pilgrimssång.

Ur djupen ropar jag
    till dig, Herre.
Herre, hör min röst,
    låt dina öron lyssna
        till mina rop om nåd!
[b]Om du, Herre, tillräknar synder,
    Herre, vem kan då bestå?
[c]Men hos dig finns förlåtelse,
    för att man ska vörda dig.

[d]Jag väntar på Herren,
        min själ väntar,
    och jag hoppas på hans ord.
Min själ längtar efter Herren
    mer än väktarna efter morgonen,
        mer än väktarna efter morgonen.

[e]Israel, hoppas på Herren,
    för hos Herren finns nåd,
        full lösen finns hos honom.
[f]Han ska friköpa Israel
    från alla dess synder.