Psalm 13

Under djup ångest

För sångmästaren. En psalm av David.

Hur länge, Herre, skall du alldeles glömma mig?
Hur länge skall du dölja ditt ansikte för mig?
Hur länge skall jag oroas i min själ
    och ängslas i mitt hjärta dagligen?
Hur länge skall min fiende triumfera över mig?

Se till mig och svara mig, Herre, min Gud!
Upplys mina ögon, så att jag ej somnar in i döden.
Låt inte min fiende säga:
    "Jag blev honom för stark"
och mina ovänner glädja sig när jag vacklar.
Jag förtröstar på din nåd,
    mitt hjärta jublar över din frälsning.
Jag vill sjunga till Herrens ära,
    ty han är god mot mig.