Trängd men inte besegrad

129 En pilgrimssång.

Hårt har de trängt mig
    ända från min ungdom
        – så ska Israel säga –
hårt har de trängt mig
    ända från min ungdom,
        men de har inte besegrat mig.
[a]På min rygg har plöjare plöjt
    och dragit långa fåror.
Men Herren är rättfärdig,
    han högg av de gudlösas band.

[b]Alla som hatar Sion
    ska skämmas och vika tillbaka.
[c]De ska bli som gräs på taken
    som vissnar innan det rycks upp.
Ingen skördeman
        fyller sin hand med det,
    ingen kärvbindare sin famn,
[d]och ingen som går förbi säger:
    "Må Herrens välsignelse
        vila över er!
    Vi välsignar er i Herrens namn."