Psalm 127

På Herrens välsignelse beror allt

En vallfartssång av Salomo.

Om inte Herren bygger huset
    är arbetarnas möda förgäves.
Om inte Herren bevarar staden
    vakar väktaren förgäves.
Förgäves stiger ni tidigt upp
    och går sent till vila
för att äta det bröd ni slitit för.
    Detta ger han åt sina vänner
medan de sover.

Se, barn är en Herrens gåva,
    livsfrukt en lön.
Som pilar i en hjältes hand
    är söner man får vid unga år.
Lycklig den man
    vars koger är fyllt med dem.
De kommer inte på skam
    när de går till rätta med fiender i porten.