Psalm 125

Herren beskyddar sitt folk

En vallfartssång.

De som förtröstar på Herren är som Sions berg.
Det rubbas inte, det står kvar för evigt.
Jerusalem omges av berg,
    och Herren omger sitt folk
från nu och till evig tid.
Ogudaktighetens spira skall inte vila
över de rättfärdigas arvslott,
    för att de rättfärdiga inte skall räcka ut
sina händer till orättfärdighet.

Gör gott, Herre, mot de goda,
    mot dem som har uppriktiga hjärtan.
Men dem som viker av på krokiga vägar
skall Herren föra bort
    tillsammans med ogärningsmännen.
Frid över Israel!