Glädjen i att gå till Herrens hus

122 [a]En pilgrimssång av David.

Jag gladdes när man sade till mig:
    "Vi ska gå till Herrens hus."
Våra fötter står
    i dina portar, Jerusalem.
[b]Jerusalem, du välbyggda stad
    som tätt sluter sig samman!
[c]Dit drar stammarna upp,
        Herrens stammar,
    som ett vittnesbörd för Israel
        att prisa Herrens namn.
[d]Där står domarsäten,
    troner för Davids hus.

Be om frid för Jerusalem!
    Låt dem som älskar dig vara trygga.
Låt det råda frid inom dina murar,
    trygghet i dina borgar.
För mina bröders och vänners skull
    vill jag önska dig frid,
för Herren vår Guds hus skull
    vill jag söka ditt bästa.

Bible Gateway Sponsors