Psalm 120

Bön om hjälp mot lögnare

En vallfartssång.

Jag ropar till Herren i min nöd
    och han svarar mig.
Herre, rädda min själ från lögnaktiga läppar,
från falska tungor.
Vad skall han ge dig,
    ja, vad mer skall han ge dig,
du falska tunga?
En krigares skarpa pilar
    och glödande ginstkol.

Ve mig som bor i Mesheks land
    och bland Kedars hyddor!
Länge har min själ bott
    bland dem som hatar friden.
Jag vill ha frid,
    men säger jag ett ord,
är de redo till strid.

Bible Gateway Sponsors