Add parallel Print Page Options

Lovprisning för Guds lag

119 Lyckliga är de som lever klanderfritt
    och följer Herrens lag[a].
Lyckliga är de som följer hans befallningar
    och helhjärtat söker honom,
de som inte gör något ont
    utan följer hans vägar.
Du har gett dina befallningar
    för att de ska följas noggrant.
Ack om jag kunde leva i beslutsam lydnad
    för dina bud!
Då skulle jag inte behöva skämmas
    när jag betraktar alla dina bud.
Jag prisar dig med uppriktigt hjärta,
    när jag lär mig dina rättfärdiga lagar.
Jag tänker hålla dina bud.
    Överge mig aldrig!

Hur kan en ung man bevara sitt liv rent?
    Jo, genom att hålla sig till ditt ord.
10 Jag har sökt dig helhjärtat.
    Låt mig inte irra bort från dina bud!
11 Jag har lagt dina ord på minnet,
    för att hålla mig borta från synd mot dig.
12 Välsignad är du, Herre,
    lär mig dina bud!
13 Jag förkunnar alla de beslut
    som du har uttalat.
14 Jag gläder mig över att följa dina förordningar,
    såsom man gläder sig över rikedom.
15 Jag begrundar dina stadgar
    och beaktar dina vägar.
16 Jag är glad för dina stadgar
    och ska aldrig glömma ditt ord.

17 Var god mot mig, din tjänare, och låt mig få leva,
    så vill jag lyda ditt ord.
18 Öppna mina ögon,
    så att jag kan se allt det underbara i din lag.
19 Jag är en främling på jorden.
    Dölj inte dina bud för mig.
20 Mitt inre slits ständigt sönder
    av längtan efter dina beslut.
21 Du tillrättavisar de stolta,
    de förbannade, som irrar bort från dina bud.
22 Ta ifrån mig hån och förakt,
    för jag lyder dina befallningar.
23 Om än furstar sitter och talar illa om mig,
    tänker din tjänare på dina bud.
24 Dina befallningar är min glädje
    och mina rådgivare.

25 Jag är nertryckt i stoftet.
    Håll mig vid liv genom ditt ord.
26 Jag berättade för dig om mina vägar, och du svarade mig.
    Lär mig dina bud.
27 Låt mig förstå den väg du befallt,
    så kan jag begrunda dina under.
28 Jag gråter i min bedrövelse.
    Res mig upp, så som du lovat.
29 Håll mig borta från lögnens väg,
    och ge mig i nåd din lag.
30 Jag har valt sanningens väg,
    rättat mig efter dina beslut.
31 Jag håller fast vid dina bud och lagar.
    Herre, svik mig inte!
32 Jag vill löpa den väg som dina bud visar,
    för du har ökat min insikt.

33 Lär mig, Herre, dina budords väg,
    och jag ska följa den ända till slutet.
34 Ge mig förstånd,
    så att jag lyder och helhjärtat håller din lag.
35 Led mina steg efter dina bud,
    för den vägen går jag med glädje.
36 Bevara mitt sinne i dina bud
    så att jag inte strävar efter egen vinning.
37 Vänd bort min blick från det som är värdelöst,
    och bevara mitt liv på dina vägar.
38 Håll dina löften till din tjänare,
    så att jag ständigt fruktar dig.
39 Ta bort vanäran som skrämmer mig,
    för alla dina beslut är goda.
40 Jag längtar efter dina stadgar.
    Bevara mitt liv i din rättfärdighet.

41 Herre, låt din nåd komma till mig,
    den räddning du har talat om,
42 så att jag kan svara dem som hånar mig,
    för jag litar på det som du sagt.
43 Ryck inte bort sanningens ord från mig,
    för jag sätter mitt hopp till dina beslut.
44 Jag vill alltid lyda din lag,
    från evighet till evighet.
45 Då kan jag leva i frihet,
    för jag begrundar dina stadgar.
46 Jag ska tala om dina befallningar för kungar
    utan att behöva skämmas.
47 Jag gläder mig över dina bud,
    som jag älskar.
48 Jag sträcker mina händer mot dina bud, som jag älskar.
    Jag tänker på dina budord.

49 Tänk på vad du talat till mig, din tjänare,
    du har gett mig hopp.
50 Det du sagt ger mig tröst i lidandet
    och håller mig vid liv.
51 Oförskämda människor visar ständigt förakt mot mig,
    men jag viker inte från din lag.
52 Jag minns dina beslut från forna tider, Herre,
    jag finner tröst i dem.
53 Jag grips av vrede
    när de gudlösa förkastar din lag.
54 Dina bud är min lovsång
    överallt där jag går fram.
55 Ditt namn, Herre, begrundar jag på natten,
    och jag vill hålla din lag.
56 Det har blivit mig förunnat
    att lyda dina stadgar.

57 Du, Herre, är min del!
    Jag har sagt att jag vill hålla ditt ord.
58 Av hela mitt hjärta vädjar jag till dig:
    var mig nådig, som du har sagt.
59 Jag tänker på hur jag levt mitt liv
    och håller mig till dina befallningar.
60 Jag vill skynda mig och inte dröja
    att hålla dina bud.
61 De gudlösa vill snärja mig,
    men jag glömmer inte din lag.
62 Mitt i natten går jag upp
    för att prisa dig för dina rättfärdiga bud och lagar.
63 Mina vänner är alla de som fruktar dig
    och lyder dina stadgar.
64 Din nåd, Herre, fyller jorden.
    Lär mig dina bud.

65 Herre, du gör gott mot mig, din tjänare,
    som du har sagt.
66 Ge mig god insikt och kunskap,
    för jag litar på dina bud.
67 Innan jag fick lida gick jag vilse,
    men nu lyder jag vad du säger.
68 Du är god och gör det som är gott.
    Lär mig dina bud!
69 De oförskämda smutskastar mig med lögner,
    men jag håller mig helhjärtat till dina stadgar.
70 Deras sinnen är okänsliga som fett,
    men jag gläder mig över din lag.
71 För mig var det bra att jag fick lida,
    så att jag lärde mig dina bud.
72 Din lag som du uttalat är mer värdefull för mig
    än stora mängder av silver och guld.

73 Dina händer har gjort mig och format mig.
    Ge mig nu insikt så att jag lär mig dina bud.
74 De som fruktar dig ser mig och gläds,
    eftersom jag hoppas på ditt ord.
75 Herre, jag vet att dina beslut är rättfärdiga,
    och det är i trofasthet du låtit mig lida.
76 Trösta mig nu med din nåd,
    precis som du har lovat din tjänare.
77 Förbarma dig över mig,
    så att jag får leva.
    Din lag är ju min glädje.
78 Låt de oförskämda få skämmas,
    för de har smutskastat mig med lögn.
    Jag däremot vill tänka på dina stadgar.
79 Låt dem som fruktar dig och känner dina befallningar
    vända sig till mig.
80 Låt mig helhjärtat hålla dina bud,
    så att jag aldrig behöver skämmas.

81 Jag förtärs av längtan efter din räddning,
    och jag hoppas på ditt ord.
82 Mina ögon mattas av längtan efter ditt löfte.
    Och jag frågar: ”När ska du trösta mig?”
83 Jag är som en vinsäck i rök,
    men jag glömmer inte dina bud.
84 Hur få är inte din tjänares dagar!
    När ska du döma dem som förföljer mig?
85 De oförskämda gräver gropar för mig,
    de lyder inte din lag.
86 Alla dina bud är tillförlitliga.
    Hjälp mig, för de förföljer mig med lögner!
87 De har nära nog utplånat mig från jorden,
    och ändå har jag inte brutit mot dina stadgar.
88 Visa nåd mot mig och låt mig få leva,
    så ska jag följa de bud som du gett.

89 Herre, ditt ord står fast
    för evigt i himlen.
90 Din trofasthet består från generation till generation.
    Du har skapat jorden, och den består.
91 Enligt dina beslut består den,
    för allting tjänar dig.
92 Om inte din lag hade varit min glädje,
    skulle jag ha gått under i mitt elände.
93 Jag tänker aldrig glömma dina stadgar,
    för du ger mig liv genom dem.
94 Jag tillhör dig. Rädda mig,
    för jag begrundar dina stadgar.
95 De gudlösa väntar på mig för att förgöra mig,
    men jag ska tänka på dina befallningar.
96 Allt som jag sett har sin begränsning,
    men för dina bud finns inga gränser.

97 Vad jag älskar din lag!
    Jag tänker på den hela dagen.
98 Dina bud gör mig klokare än mina fiender,
    de är ständigt hos mig.
99 Jag är visare än alla mina lärare,
    för jag begrundar dina förordningar.
100 Jag är visare än de gamla,
    för jag håller dina stadgar.
101 Jag vill hålla mig borta från alla onda vägar,
    för jag vill vara lydig mot ditt ord.
102 Jag vänder mig inte bort från dina beslut,
    för du undervisar mig.
103 Hur söt är inte smaken av dina ord!
    De smakar sötare än honung i min mun.
104 Av dina stadgar får jag förstånd,
    därför avskyr jag all slags falskhet.

105 Ditt ord är en lykta för mina steg,
    de lyser upp stigen där jag går.
106 Jag har svurit och bekräftat en ed
    att följa dina rättfärdiga bud och lagar.
107 Jag har lidit mycket,
    men låt mig få leva, Herre, som du har lovat.
108 Ta emot mitt tack som ett offer, Herre,
    och lär mig dina bud.
109 Mitt liv är ständigt i fara,
    men jag glömmer inte din lag.
110 De gudlösa lägger ut snaror för mig,
    men jag villar inte bort mig från dina stadgar.
111 Dina förordningar är min egendom för evigt,
    de är mitt hjärtas glädje.
112 Jag har beslutat att följa dina bud
    för alltid, ända till slutet.

113 Jag hatar obeslutsamhet,
    men jag älskar din lag.
114 Du är mitt beskydd och min sköld,
    och till ditt ord sätter jag mitt hopp.
115 Försvinn från mig, ni som är onda!
    Jag vill hålla min Guds bud.
116 Stöd mig, så som du lovat, så att jag får leva,
    och svik mig inte i det jag hoppas på.
117 Uppehåll mig, så att jag blir räddad
    och alltid kan ge akt på dina bud.
118 Du förkastar alla som viker av från dina bud,
    deras svek leder bara till tomhet.
119 De ogudaktiga på jorden är som slagg,
    därför älskar jag dina bud.
120 Jag ryser av fruktan inför dig,
    ja, dina domslut skrämmer mig.

121 Jag har gjort vad som är rättfärdigt och rättvist,
    utlämna mig inte till mina förtryckare.
122 Låt det gå väl för din tjänare, så som du lovat,
    och låt inte de oförskämda förtrycka mig.
123 Jag längtar så innerligt efter din räddning,
    den som du utlovat till mig.
124 Behandla din tjänare utifrån din kärlek,
    och lär mig dina bud.
125 Jag är din tjänare.
    Ge mig förstånd, så att jag lär känna dina befallningar.
126 Herre, det är dags för dig att gripa in,
    för din lag har brutits.
127 Därför älskar jag dina bud
    mer än guld, renaste guld.
128 Därför betraktar jag alla dina stadgar som rätta,
    all slags falskhet avskyr jag.

129 Dina förordningar är underbara
    och därför håller jag dem.
130 När dina ord öppnar sig ger de ljus,
    de ger förstånd åt de okunniga.
131 Jag öppnar min mun och flämtar
    i min starka längtan efter dina bud.
132 Vänd dig till mig och var mig nådig,
    så som du är mot dem som älskar ditt namn.
133 Led mina steg så som du lovat,
    låt inget ont få makt över mig.
134 Befria mig från människors förtryck,
    så att jag kan följa dina bud.
135 Låt ditt ansikte lysa över din tjänare,
    och lär mig dina bud.
136 Tårarna strömmar från mina ögon
    för att man inte håller din lag.

137 Herre, du är rättfärdig
    och allt vad du beslutar är rätt.
138 Du har gett dina befallningar i rättfärdighet
    och stor trofasthet.
139 Min lidelse förtär mig,
    när jag ser hur mina fiender struntar i dina ord.
140 Dina ord är fullständigt rena,
    därför älskar din tjänare dem.
141 Själv är jag obetydlig och föraktad,
    men jag glömmer inte dina föreskrifter.
142 Din rättfärdighet är evig
    och din lag sann.
143 Nöd och ångest har kommit över mig,
    men jag gläder mig över dina stadgar.
144 Dina förordningar är rättfärdiga för evigt.
    Ge mig förstånd, så att jag får leva.

145 Ur djupet av mitt hjärta ropar jag till dig.
    Svara mig, Herre, så ska jag följa dina bud!
146 Rädda mig, ropar jag,
    och jag vill lyda dina befallningar.
147 Tidigt i morgongryningen kommer jag och ropar,
    jag hoppas på dina ord.
148 Jag håller mig vaken om natten
    för att tänka på vad du sagt.
149 Lyssna till mig i din nåd, Herre,
    och ge mig liv, så som du lovat i din lag.
150 Nu närmar sig de grymma och onda,
    de som är långt borta från din lag.
151 Men du är nära, Herre.
    Alla dina bud är sanna.
152 För länge sedan lärde jag känna dina befallningar,
    jag vet att du har fastställt dem för evigt.

153 Se hur jag lider och rädda mig,
    för jag har inte glömt din lag.
154 Ta dig an min sak och befria mig,
    ge mig liv, som du har lovat.
155 Räddningen är långt borta från de onda,
    för de bryr sig inte om dina bud.
156 Herre, din barmhärtighet är stor.
    Ge mig liv, så som du lovat i din lag!
157 Mina förföljare och fiender är många,
    men jag viker inte från dina bud.
158 Jag känner avsky när jag ser de trolösa,
    de som inte lyder ditt ord.
159 Se hur mycket jag älskar dina befallningar.
    Ge mig liv, Herre, i din nåd.
160 Alla dina ord är sanna,
    och dina rättfärdiga beslut är eviga.

161 Furstar förföljer mig utan orsak,
    men mitt hjärta bävar inför dina ord.
162 Jag är glad över dina ord,
    precis som den som finner en värdefull skatt.
163 Jag hatar och avskyr falskhet,
    men jag älskar din lag.
164 Jag prisar dig sju gånger om dagen
    för dina rättfärdiga bestämmelser.
165 De som älskar din lag äger en djup frid,
    och inget kan få dem att snubbla och falla.
166 Jag väntar på räddning från dig, Herre,
    och jag följer dina bud.
167 Jag lyder dina befallningar,
    och jag älskar dem högt.
168 Jag lyder dina stadgar och befallningar,
    för du vet om allt vad jag gör.

169 Herre, låt mitt rop nå fram till dig!
    Ge mig förstånd så som du lovat!
170 Lyssna till min vädjan
    och rädda mig, så som du har sagt.
171 Min lovprisning flödar över
    för att jag får lära mig dina bud.
172 Jag ska lovsjunga ditt ord,
    för alla dina bud är rättfärdiga.
173 Grip in och hjälp mig,
    för jag har valt att följa dina stadgar.
174 Herre, jag längtar efter din räddning,
    och din lag är min glädje.
175 Låt mig få leva så att jag kan prisa dig.
    Låt dina bud och lagar vara min styrka!
176 Jag har vandrat bort som ett vilsegånget får.
    Kom du och sök reda på mig, din tjänare,
för jag har inte glömt bort dina bud.

Footnotes

  1. 119:1 I denna psalm används åtta olika, ungefär synonyma ord för lag (bud, befallning, stadgar osv.).