Herrens storhet och nåd

111 [a][b]Halleluja!
    Jag vill tacka Herren
        av hela mitt hjärta
    i de ärligas råd och församling.
Stora är Herrens gärningar,
    de begrundas av alla
        som älskar dem.
Majestät och härlighet är hans verk,
    hans rättfärdighet består för evigt.

Han gör så att man minns
        hans under,
    nådig och barmhärtig är Herren.
[c]Han ger mat åt dem
        som vördar honom,
    han minns sitt förbund för evigt.
Sina gärningars kraft
        visade han sitt folk
    när han gav dem
        hednafolkens arvedel.
[d]Hans händers verk
        är sanning och rätt,
    alla hans befallningar
        är orubbliga[e].
De står fasta för alltid
        och för evigt,
    fullbordade med sanning
        och rättvisa.

[f]Han har sänt sitt folk befrielse
    och grundat sitt förbund
        för evig tid.
    Heligt och vördat är hans namn.
10 [g]Att vörda Herren
        är början till vishet,
    gott förstånd får alla
        som handlar så.
    Hans lov består för evigt.

Footnotes

  1. Ps 111 Alfabetisk psalm: varje halvvers börjar med en av det hebreiska alfabetets 22 bokstäver i ordning, utom vers 9 och 10 som rymmer tre begynnelsebokstäver.
  2. 111:1 Ps 9:2, 35:18, 109:30.
  3. 111:5 Ps 34:10, 37:19, 105:8.
  4. 111:7 Ps 19:8, 93:5.
  5. 111:7 orubbliga   Annan översättning: "pålitliga".
  6. 111:9 Ps 99:3, 105:10, Jes 54:10, Luk 1:68.
  7. 111:10 Job 28:28, Ps 119:98, 145:2, Ords 1:7, 9:10, 1 Tim 4:8.