Add parallel Print Page Options

110 Av David; en psalm. HERREN sade till min herre: »Sätt dig på min högra sida, till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall.»

Din makts spira skall HERREN utsträcka från Sion; du skall härska mitt ibland dina fiender.

Villigt kommer ditt folk, när du samlar din här; i helig skrud kommer din unga skara inför dig, såsom daggen kommer ur morgonrodnadens sköte.

HERREN har svurit och skall icke ångra sig: »Du är en präst till evig tid efter Melki-Sedeks sätt.»

Herren är på din högra sida, han skall krossa konungar på sin vredes dag.

Han skall hålla dom bland hedningarna, överallt skola döda ligga; han skall sönderkrossa huvuden vida omkring på jorden.

Ur bäcken skall han dricka på vägen; därför skall han upplyfta huvudet.