Den evige Kungen och Prästen

110 [a]En psalm av David.

Herren sade till min Herre:
        "Sätt dig på min högra sida
    tills jag lagt dina fiender
        som en pall under dina fötter."[b]
[c]Din makts spira
        ska Herren sträcka ut från Sion.
    Härska mitt bland dina fiender!
[d]Villigt kommer ditt folk
        när du samlar din här.
    I helig skrud[e] kommer din ungdom
        till dig,[f]
    som dagg ur morgonrodnadens
        sköte.

[g]Herren har gett sin ed
        och ska inte ångra sig:
    "Du är präst för evigt,
        på samma sätt som Melkisedek."[h]

Herren är vid din högra sida,
    han krossar kungar
        på sin vredes dag.
[i]Han ska hålla dom
    bland hednafolken,
        överallt ska kroppar ligga,
    han krossar hövdingar[j]
        över hela jorden.
Han ska dricka ur bäcken
        vid vägen,
    därför ska han lyfta huvudet högt.

Footnotes

  1. 110:1 Dan 7:13f, Matt 22:44, Apg 2:34f, 1 Kor 15:25f, Ef 1:20f, Hebr 1:13, 10:12f.
  2. 110:1 Citeras i Matt 22:44, Apg 2:34 och Hebr 1:13 som profetia om Kristi upphöjelse.
  3. 110:2 Ps 2:6f, 45:4f, 72:8.
  4. 110:3 1 Krön 16:29, Ps 87:4f, 96:9, Mika 5:6.
  5. 110:3 I helig skrud   Andra handskrifter: "På heliga berg".
  6. 110:3 kommer din ungdom till dig   Annan översättning (så Septuaginta): "har jag fött dig".
  7. 110:4 1 Mos 14:18f, Sak 6:13, Hebr 5:6, 110:5 Ps 2:5f, Upp 6:17.
  8. 110:4 Citeras i Hebr 5:6, 7:17 som profetia om Kristi prästämbete. Se även 1 Mos 14:18f.
  9. 110:6 Ps 45:4f, 68:22, Jes 2:4, Upp 19:11f.
  10. 110:6 hövdingar   Annan översättning: "huvuden".

Bible Gateway Sponsors