Psalm 11

Förtröstan på Herren, den Rättfärdige

För sångmästaren, av David.

Till Herren har jag tagit min tillflykt.
Hur kan ni då säga till mig:
    "Fly som en fågel till ditt berg.
Se, de ogudaktiga spänner bågen,
    de har lagt sin pil på strängen
för att i mörkret skjuta på de rättsinniga.
När grundvalarna rivs upp,
    vad kan då den rättfärdige uträtta?"

Herren är i sitt heliga tempel,
    Herrens tron är i himlen.
Hans ögon ser,
    hans blickar prövar
människors barn.
Herren prövar den rättfärdige,
    men den ogudaktige och den som älskar våld,
dem hatar hans själ.
Han skall låta glödande kol och svavel regna över de ogudaktiga,
en glödhet vind är den kalk de får att dricka.
Ty Herren är rättfärdig,
    han älskar rättfärdighet.
De rättrådiga skall se hans ansikte.

Bible Gateway Sponsors