Add parallel Print Page Options

Lovprisning för Herrens godhet

103 Av David.

Lova[a] Herren, min själ!
    Hela mitt innersta ska prisa hans heliga namn.
Lova Herren, min själ,
    och glöm inte allt det goda han har gjort.
Han förlåter mig alla mina synder.
    Han helar mig från alla sjukdomar.
Han räddar mig från graven.
    Han kröner mig med nåd och barmhärtighet.
Han fyller mitt liv med allt som är gott,
    och jag blir ung igen som en örn.

Herren handlar rättfärdigt
    och skaffar de förtryckta rättvisa.
Han lät Mose få veta hans förehavanden,
    och Israels folk hans gärningar.
Herren är barmhärtig och nådig,
    sen till vrede och rik på nåd.
Han går inte ständigt till rätta,
    hans vrede varar inte för evigt.
10 Han handlar inte med oss som våra synder förtjänar,
    han lönar oss inte efter våra missgärningar.
11 Så hög som himlen är över jorden
    så stor är hans nåd mot dem som fruktar honom.
12 Så långt bort som öster är från väster
    kastar han våra överträdelser från oss.
13 Som en far förbarmar sig över barnen
    så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom.
14 För han vet hur vi är skapade,
    han minns att vi bara är stoft.
15 Människans dagar är som gräset,
    hon blomstrar som en blomma på ängen;
16 när vinden drar fram över den är den borta,
    och dess plats kommer inte ihåg den mer.
17 Men Herrens nåd varar från evighet till evighet
    mot dem som fruktar honom,
    och hans rättfärdighet till kommande generationer,
18 till dem som håller hans förbund
    och tänker på hans befallningar och följer dem.
19 Herren har rest sin tron i himlen,
    och han regerar över allt.

20 Lova Herren, ni hans änglar, ni mäktiga,
    som lyder och utför hans befallningar.
21 Lova Herren, alla hans härskaror
    som tjänar honom och gör hans vilja.
22 Lova Herren, alla hans verk,
    överallt där han härskar.

Lova Herren, min själ!

Footnotes

  1. 103:1,2,20-22 Mer ordagrant: välsigna.