A A A A A
Bible Book List

Psaltaren 92 Svenska 1917 (SV1917)

92 En psalm, en sång för sabbatsdagen.

Det är gott att tacka HERREN och att lovsjunga ditt namn, du den Högste,

att om morgonen förkunna din nåd, och när natten har kommit din trofasthet,

med tiosträngat instrument och psaltare, med spel på harpa.

Ty du gläder mig, HERRE, med dina gärningar; jag vill jubla över dina händers verk.

Huru stora äro icke dina verk, o HERRE! Ja, övermåttan djupa äro dina tankar.

En oförnuftig man besinnar det ej, och en dåre förstår icke sådant.

Om ock de ogudaktiga grönska såsom gräs och ogärningsmännen blomstra allasammans, så sker det till fördärv för evig tid.

Men du, HERRE, är hög evinnerligen.

10 Ty se, dina fiender, HERRE, se, dina fiender förgås, alla ogärningsmännen bliva förströdda.

11 Men mitt horn gör du högt såsom vildoxens; jag varder övergjuten med frisk olja.

12 Och med lust får mitt öga skåda på mina förföljare och mina öron höra om de onda som resa sig upp mot mig.

13 Den rättfärdige grönskar såsom ett palmträd, såsom en ceder på Libanon växer han till.

14 Ja, sådana äro planterade i HERRENS hus; de grönska i vår Guds gårdar.

15 Ännu när de bliva gamla, skjuta de skott, de frodas och grönska;

16 så för att de skola förkunna att HERREN är rättfärdig, min klippa, han i vilken orätt icke finnes.

Psaltaren 92 Nya Levande Bibeln (SVL)

Det är skönt att tacka Herren

En sång att sjunga på Herrens dag.1-2 Det är skönt att tacka Herren, att sjunga lovsånger till Gud, den högste.

Det är skönt att redan tidigt varje morgon få tacka honom för hans godhet, och att varje kväll få glädja sig över hans trofasthet.

Sjung lovsånger till honom! Spela på harpa, luta och lyra.

Du har gjort så mycket för mig, Herre! Inte undra på att jag är glad och sjunger av glädje!

Herre, vilka under du gör! Och hur djupa är inte dina tankar!

Oförnuftiga människor förstår dem inte! Och dåren kan inte fatta att,

fastän de onda blomstrar som ogräs och de ogudaktiga har framgång så väntar dem bara evigt fördärv.

Men du, Herre, är stor och upphöjd i evighet.

10 Ett är ändå säkert: Dina fiender ska inte komma undan, och alla som handlat orätt ska skingras.

11 Men mig har du gjort lika stark som en vildoxe,

12 och du har gjort mig glad och gett mig nytt mod. Jag har fått se hur mina fiender lidit nederlag och fått höra hur de jämrat sig.

13 Men de som älskar Gud ska blomstra som palmträd. De ska växa höga som cederträden på Libanons berg.

14 De är som träd som planterats i Herrens egen trädgård och som växer och trivs där.

15 Till och med när de blir gamla ska de bära frukt och vara gröna och friska.

16 Det visar att Herren är trofast och håller sina löften. Han är mitt skydd, och hos honom finns bara godhet!

Nya Levande Bibeln (SVL)

Nya Levande Bibeln (Swedish New Living Bible)
Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes