A A A A A
Bible Book List

Psaltaren 92 Svenska 1917 (SV1917)

92 En psalm, en sång för sabbatsdagen.

Det är gott att tacka HERREN och att lovsjunga ditt namn, du den Högste,

att om morgonen förkunna din nåd, och när natten har kommit din trofasthet,

med tiosträngat instrument och psaltare, med spel på harpa.

Ty du gläder mig, HERRE, med dina gärningar; jag vill jubla över dina händers verk.

Huru stora äro icke dina verk, o HERRE! Ja, övermåttan djupa äro dina tankar.

En oförnuftig man besinnar det ej, och en dåre förstår icke sådant.

Om ock de ogudaktiga grönska såsom gräs och ogärningsmännen blomstra allasammans, så sker det till fördärv för evig tid.

Men du, HERRE, är hög evinnerligen.

10 Ty se, dina fiender, HERRE, se, dina fiender förgås, alla ogärningsmännen bliva förströdda.

11 Men mitt horn gör du högt såsom vildoxens; jag varder övergjuten med frisk olja.

12 Och med lust får mitt öga skåda på mina förföljare och mina öron höra om de onda som resa sig upp mot mig.

13 Den rättfärdige grönskar såsom ett palmträd, såsom en ceder på Libanon växer han till.

14 Ja, sådana äro planterade i HERRENS hus; de grönska i vår Guds gårdar.

15 Ännu när de bliva gamla, skjuta de skott, de frodas och grönska;

16 så för att de skola förkunna att HERREN är rättfärdig, min klippa, han i vilken orätt icke finnes.

Psaltaren 92 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Glädje över Herrens gärningar

92 En psalm, en sång för sabbatsdagen.

Det är gott att prisa Herren,
    att lovsjunga ditt namn, du den Högste,
att varje morgon förkunna din nåd
    och varje natt din trofasthet,
till tiosträngat instrument,
    till toner av harpa.

Du gör mig glad, Herre, med dina gärningar,
    jag jublar över dina händers verk.
Hur stora är inte dina verk, Herre!
    Hur djupa är inte dina tankar!
Den oförnuftige förstår det inte,
    dåren kan inte fatta,
att fastän de gudlösa blomstrar som gräs
    och alla de som gör orätt frodas,
så väntar dem bara evigt fördärv.

Men du, Herre, är upphöjd i evighet.

10 Dina fiender, Herre, dina fiender ska gå under,
    och alla som gjort orätt ska skingras.
11 Men mig har du gjort stark som en behornad vildoxe;
    du har smort mig med nypressad olja.
12 Jag får se hur mina fiender lider nederlag
    och höra hur det går för de onda som reser sig mot mig.

13 De rättfärdiga blomstrar som palmträd,
    de växer som cederträden på Libanon.
14 De är planterade i Herrens hus,
    de grönskar i vår Guds förgårdar.
15 Ännu i hög ålder bär de frukt
    och är friska och gröna.
16 De vittnar om att Herren är rättvis,
    min klippa, där ingen orätt finns.

nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes