A A A A A
Bible Book List

Psaltaren 85 Svenska 1917 (SV1917)

85 För sångmästaren; av Koras söner; en psalm.

HERRE, du var förr ditt land nådig, du upprättade åter Jakobs hus.

Du förlät ditt folks missgärning, du överskylde all dess synd. Sela.

Du lät all din förgrymmelse fara och vände dig ifrån din vredes glöd.

Så vänd dig nu åter till oss, du vår frälsnings Gud, och upphör med din förtörnelse mot oss.

Vill du då vredgas på oss evinnerligen och låta din vrede vara från släkte till släkte?

Vill du icke åter giva oss liv, så att ditt folk får glädjas i dig?

HERRE, låt oss se din nåd, och giv oss din frälsning.

Jag vill höra vad Gud, HERREN, talar: se, han talar frid till sitt folk och till sina fromma; må de blott icke vända åter till dårskap.

10 Ja, hans frälsning är nära dem som frukta honom, och så skall ära bo i vårt land.

11 Godhet och trofasthet skola där mötas, rättfärdighet och frid kyssas;

12 trofasthet skall växa upp ur jorden och rättfärdighet blicka ned från himmelen.

13 HERREN skall giva oss vad gott är, och vårt land skall giva sin gröda.

14 Rättfärdighet skall gå framför honom, den skall ock stadigt följa i hans spår.

Psaltaren 85 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Bön om folkets återupprättelse

85 För körledaren. Av Korachs ättlingar, en psalm.

Herre, du har visat välvilja mot ditt land.
    Du har upprättat Jakobs lycka.
Du lyfte av ditt folks skuld
    och förlät dem deras synd. Séla
Du drog tillbaka ditt raseri
    och släckte din vredes glöd.

Återupprätta oss, Gud, du vår räddare,
    lägg bort ditt missnöje med oss.
Ska du alltid vara vred på oss?
    Ska din vrede sträcka sig även till kommande generationer?
Vill du inte göra oss levande igen,
    så att ditt folk kan glädja sig i dig?
Herre, visa oss din nåd
    och ge oss din frälsning.

Jag vill höra vad Gud säger.
    Herren talar frid till sitt folk, till sina fromma,
    men må de inte återvända till dårskap.
10 Hans frälsning är verkligen nära dem som fruktar honom,
    för att hans härlighet ska bo i vårt land.

11 Nåd och trofasthet ska mötas
    och rättfärdighet och frid kyssas.
12 Sanningen ska spira upp ur jorden
    och rättfärdigheten blicka ner från himlen.
13 Herren själv ska ge allt gott,
    och vårt land ska ge sin skörd.
14 Rättfärdigheten ska gå före honom
    och bana väg för hans steg.

nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes