A A A A A
Bible Book List

Psaltaren 76 Svenska 1917 (SV1917)

76 För sångmästaren, med strängaspel; en psalm, en sång av Asaf.

Gud är känd i Juda, i Israel är hans namn stort;

i Salem vart hans hydda rest och hans boning på Sion.

Där bröt han sönder bågens ljungeldar, sköld och svärd och vad till kriget hör. Sela.

Full av ljus och härlighet går du fram ifrån segerbytenas berg.

De stormodiga äro avväpnade, de hava slumrat in och sova; alla stridsmännen hava måst låta händerna falla.

För din näpst, du Jakobs Gud, ligga domnade både man och häst.

Du, du är fruktansvärd; vem kan bestå inför dig, när du vredgas?

Från himmelen lät du höra din dom; då förskräcktes jorden och vart stilla,

10 då när Gud stod upp till dom, till att frälsa alla ödmjuka på jorden. Sela.

11 Ty människors vrede varder dig till pris; du har vrede till övers att omgjorda dit med.

12 Gören löften och infrien dem åt HERREN, eder Gud; alla de som äro omkring honom bäre fram skänker åt den Fruktansvärde.

13 Ty han stäcker furstarnas övermod; fruktansvärd är han för konungarna på jorden.

Psaltaren 76 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Guds triumf

76 För körledaren, till stränginstrument. En psalm av Asaf, en sång.

Gud är känd i Juda,
    och hans namn är stort i Israel.
Hans tält är i Salem,
    hans boning på Sion.
Där bröt han sönder blixtrande pilar,
    sköldar och svärd, krigsvapen. Séla

Strålande är du,
    mer majestätisk än bergen med rikt byte[a].
De modiga kämparna ligger plundrade,
    de har somnat för gott.
    Ingen krigare kan lyfta sin hand.
Vid din tillrättavisning, Jakobs Gud,
    stupade både häst och ryttare.

Du är den som ska fruktas,
    för vem kan stå inför dig när du är vred?
Från himlen låter du din dom höras,
    och jorden förskräcks och blir stilla,
10 när Gud står upp för att döma
    och rädda alla förtryckta på jorden. Séla
11 Människornas vrede vänds till ditt pris,
    och du kuvar det som återstår av den.[b]

12 Ge löften åt Herren, er Gud, och uppfyll dem.
    Låt alla grannfolk komma med gåvor
        till honom som ska fruktas.
13 Han gör furstarna ödmjuka,
    och han är fruktad av jordens kungar.

Footnotes:

  1. 76:5 Enligt Septuaginta m.fl. …än de eviga bergen.
  2. 76:11 Innebörden i versens sista del är osäker i grundtexten.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes