A A A A A
Bible Book List

Psaltaren 75 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Guds dom

75 För körledaren, ”Fördärva inte”[a]. En psalm av Asaf, en sång.

Vi prisar dig, Gud, vi prisar dig!
    Ditt namn är nära, dina underverk förkunnas.[b]

”Jag ska välja en bestämd tid,
    jag ska döma rättvist.
Även om jorden och alla dess invånare skakar,
    håller jag dess pelare stadiga. Séla
Jag säger till de övermodiga: ’Skryt inte!’
    och till de gudlösa: ’Lyft inte hornen[c]!’ ”
Lyft inte era horn i höjden,
    tala inte så styvnackat.

För varken från öster eller väster eller från öknen
    kommer upphöjelsen.
Gud är den som dömer,
    han förnedrar den ene och upphöjer den andre.
I sin hand håller Herren en bägare
    med skummande, kryddat vin.
Han häller upp,
    och alla ogudaktiga på jorden måste dricka,
    ända till dräggen.

10 Men jag ska förkunna
    och prisa Jakobs Gud i evighet.
11 ”Jag ska hugga av alla gudlösas horn
    men upphöja de rättfärdigas.”

Footnotes:

  1. 75:1 Se not till 57:1.
  2. 75:2 Enligt bl.a. Septuaginta: Vi tackar dig, Gud, vi tackar dig! Vi åkallar ditt namn, vi förkunnar dina underverk.
  3. 75:5,6,11 Horn symboliserar ofta stolthet och kraft. Dessa verser varnar alltså för högmod.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Psaltaren 75 Svenska 1917 (SV1917)

75 För sångmästaren; »Fördärva icke»; en psalm, en sång av Asaf.

Vi tacka dig, o Gud, vi tacka dig. Ditt namn är oss nära; man förtäljer dina under.

»Om jag än bidar min tid, så dömer jag dock rätt.

Om än jorden är i upplösning med alla som bo därpå, så håller dock jag dess pelare stadiga.» Sela.

Jag säger till de övermodiga: »Varen icke övermodiga», och till de ogudaktiga: »Upphöjen ej hornet.»

Ja, upphöjen icke så högt edert horn, talen ej så hårdnackat vad fräckt är.

Ty icke från öster eller väster, ej heller från bergsöknen kommer hjälpen;

nej, Gud är den som dömer; den ene ödmjukar han, den andre upphöjer han.

Ty en kalk är i HERRENS hand, den skummar av vin och är full av tillblandad dryck, och han skänker i därav; sannerligen, alla ogudaktiga på jorden måste dricka dess drägg i botten.

10 Men jag skall förkunna det evinnerligen, jag skall lovsjunga Jakobs Gud.

11 Och de ogudaktigas alla horn skall jag få hugga av; men den rättfärdiges horn skola varda upphöjda.

Viewing of
Cross references
Footnotes