A A A A A
Bible Book List

Psaltaren 52 Svenska 1917 (SV1917)

52 För sångmästaren; en sång av David,

när edoméen Doeg kom och berättade för Saul och sade till honom: »David har gått in i Ahimeleks hus.»

Varför berömmer du dig av vad ont är, du våldsverkare? Guds nåd varar ju beständigt.

Din tunga far efter fördärv, den är lik en skarp rakkniv, du arglistige.

Du älskar ont mer än gott, lögn mer än att tala vad rätt är. Sela.

Ja, du älskar allt fördärvligt tal, du falska tunga.

Därför skall ock Gud störta dig ned för alltid, han skall gripa dig och rycka dig ut ur din hydda och utrota dig ur de levandes land. Sela.

Och de rättfärdiga skola se det och frukta, de skola le åt honom:

»Se där är den man som icke gjorde Gud till sitt värn, utan förlitade sig på sin stora rikedom, trotsig i sin lystnad!»

10 Men jag skall vara såsom ett grönskande olivträd i Guds hus; jag förtröstar på Guds nåd alltid och evinnerligen.

11 Jag skall evinnerligen tacka dig för att du har gjort det; och inför dina fromma skall jag förbida ditt namn, ty det är gott.

Psaltaren 52 Nya Levande Bibeln (SVL)

Tröst mot våld och förtal

David skrev denna psalm som en protest mot att hans fiende Doeg dödade 85 präster och deras familjer.1-3 Du kallar dig hjälte, eller hur? Du skryter om dina ogudaktiga handlingar mot Guds folk.

Din tunga är vass som en rakkniv, och det onda du gör har du planerat väl.

Du älskar det onda mer än det goda!

Du älskar lögn mer än sanning! Du älskar att skvallra, och du kan säga vad som helst bara för att skada andra. Å, vilken lögnhals du är!

Men Gud kommer att slå ner dig för gott. Han kommer att dra iväg med dig från ditt hem och släpa dig bort från de levandes land.

De som älskar Gud kommer att se det och bli förskräckta. Men sedan kommer de att skratta och säga:

Titta, så går det för den som inte hoppas på Gud, utan i stället litar på sin rikedom och går allt längre i sin ondska.

10 Men jag är som ett olivträd, som vårdas av Herren. För all framtid litar jag på Guds barmhärtighet.

11 Herre, jag vill alltid tacka dig för vad du gjort. Inför alla dem som älskar dig vill jag tala om hur god du är!

Nya Levande Bibeln (SVL)

Nya Levande Bibeln (Swedish New Living Bible)
Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes