A A A A A
Bible Book List

Psaltaren 45 Svenska 1917 (SV1917)

45 För sångmästaren, efter »Liljor»; av Koras söner; en sång, ett kväde om kärlek.

Mitt hjärta flödar över av sköna ord; jag säger: min dikt gäller en konung; en snabb skrivares penna är min tunga.

Du är den skönaste bland människors barn, ljuvlighet är utgjuten över dina läppar; så se vi att Gud har välsignat dig evinnerligen.

Omgjorda din länd med ditt svärd, du hjälte, i ditt majestät och din härlighet.

Och drag så åstad, lyckosam i din härlighet, till försvar för sanning, för ödmjukhet och rättfärdighet, så skall din högra hand lära dig underbara gärningar.

Skarpa äro dina pilar; folk skola falla för dig; konungens fiender skola träffas i hjärtat.

Gud, din tron förbliver alltid och evinnerligen; ditt rikes spira är rättvisans spira.

Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet; därför har Gud, din Gud, smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder.

Av myrra, aloe och kassia dofta alla dina kläder; från elfenbenspalatser gläder dig strängaspel.

10 Konungadöttrar har du såsom tärnor i ditt hov, en drottning står vid din högra sida, i guld från Ofir.

11 Hör, dotter, och giv akt, och böj ditt öra härtill: Förgät nu ditt folk och din faders hus,

12 och må konungen få hava sin lust i din skönhet; ty han är din herre, och för honom skall du falla ned.

13 Se, dottern Tyrus, ja, de rikaste folk söka nu att vinna din ynnest med skänker.

14 Idel härlighet är hon, konungadottern i gemaket: av guldvirkat tyg består hennes dräkt,

15 i brokigt vävda kläder föres hon till konungen; jungfrur, hennes väninnor, följa henne åt; de ledas in till dig.

16 Under glädje och fröjd föras de fram, de tåga in i konungens palats.

17 I dina fäders ställe skola dina söner träda; dem skall du sätta till furstar överallt i landet.

18 Ditt namn vill jag göra prisat bland alla kommande släkten; så skola ock folken lova dig, alltid och evinnerligen.

Psaltaren 45 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

En hyllningsdikt till kungen på bröllopsdagen.[a]

45 För körledaren, enligt Shoshannim. Maskil.[b] Av Korachs ättlingar. En kärlekssång.

Mitt hjärta flödar över av sköna tankar,
    jag reciterar en sång till kungen.
    Min tunga är som en skicklig skrivares penna.

Du är den skönaste av människor.
    Dina läppar är smorda med ljuvlighet.
Därför ska Gud välsigna dig för evigt.

Bind svärdet vid din sida, du mäktige,
    i ditt majestät och din prakt.
Dra ut i triumf i din prakt,
    för sanningen, ödmjukheten och rättfärdigheten!
    Låt din starka hand lära ut stora gärningar![c]
Dina pilar är vassa,
    de träffar kungens fiender i hjärtat.
    Folken faller ner inför dina fötter.
Gud, din tron består i tid och evighet.
    Din kungaspira är rättens spira.
Du älskar rättfärdighet
    och hatar det onda.
Därför, Gud, har din Gud
    smort dig[d] med glädjens olja,
    mer än dina medbröder.
Dina kläder doftar av myrra, aloe och kassia.
    I dina elfenbenspalats gläds du åt strängmusik.
10 Kungadöttrar finns bland dina ärade kvinnor,
    på din högra sida står drottningen i guld från Ofir.

11 Hör nu, min dotter, lyssna!
    Glöm ditt folk och din släkt.
12 Kungen gläder sig åt din skönhet.
    Visa respekt för honom, för han är din herre.
13 Dottern av Tyros[e] kommer till dig med gåvor,
    de rika i folket vädjar till din välvilja[f].
14 Kungens dotter står där i sin härlighet,
    klädd i bländande kläder som är vävda av guld.
15 I färggrant vävda kläder förs hon fram till kungen,
    med sina bröllopstärnor i släptåg, fram till dig.
16 Under glädje och jubel förs de fram
    i procession in i kungapalatset.

17 Dina söner kommer att ta dina förfäders plats,
    och du ska göra dem till härskare över hela jorden.

18 Jag ska låta ditt rykte gå från generation till generation.
    Folken ska prisa dig för all framtid, i all evighet.

Footnotes:

  1. 45:0 Messiansk, jfr v. 7f. och Heb 1:8f.
  2. 45:1 enligt Shoshannim kan betyda ungefär till/enligt Liljorna(s melodi), men det kan också vara ett namn, möjligen Susa. Maskil, se not till 32:1.
  3. 45:5 Grundtextens innebörd är osäker.
  4. 45:8 Eller: Därför har Gud, din Gud, smort dig.
  5. 45:13 Dotter av Tyros kan tolkas syfta på en prinsessa från Tyros eller befolkningen av Tyros.
  6. 45:13 Eller: Dotter av Tyros, till dig kommer de rika i folket med gåvor och vädjar till din välvilja.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes