A A A A A
Bible Book List

Psaltaren 34 Svenska 1917 (SV1917)

34 Av David, här han ställde sig vansinnig inför Abimelek, och denne drev honom ifrån sig, och han gick sin väg.

Jag vill lova HERREN alltid; hans pris skall ständigt vara i min mun.

Min själ skall berömma sig av HERREN; de ödmjuka skola höra det och glädja sig.

Loven med mig HERREN, låtom oss med varandra upphöja hans namn.

Jag sökte HERREN, och han svarade mig, och ur all min förskräckelse räddade han mig.

De som skåda upp till honom stråla av fröjd, och deras ansikten behöva icke rodna av blygsel.

Här är en betryckt som ropade, och HERREN hörde honom och frälste honom ur all hans nöd.

HERRENS ängel slår sitt läger omkring dem som frukta honom, och han befriar dem.

Smaken och sen att HERREN är god; säll är den som tager sin tillflykt till honom.

10 Frukten HERREN, I hans helige; ty de som frukta honom lida ingen brist.

11 Unga lejon lida nöd och hungra, men de som söka HERREN hava icke brist på något gott.

12 Kommen, barn, hören mig; jag skall lära eder HERRENS fruktan.

13 Är du en man som älskar livet och önskar att se goda dagar?

14 Avhåll då din tunga från det som är ont och dina läppar från att tala svek.

15 Vänd dig bort ifrån det som är ont, och gör vad gott är, sök friden och trakta därefter.

16 HERRENS ögon äro vända till de rättfärdiga och hans öron till deras rop.

17 Men HERRENS ansikte är emot dem som göra det onda, han vill utrota deras åminnelse från jorden.

18 När de rättfärdiga ropa, då hör HERREN och räddar dem ur all deras nöd.

19 HERREN är nära dem som hava ett förkrossat hjärta och frälsar dem som hava en bedrövad ande.

20 Den rättfärdige måste lida mycket, men HERREN räddar honom ur allt.

21 Han bevarar alla hans ben; icke ett enda av dem skall sönderslås.

22 Den ogudaktige skall dödas av olyckan, och de som hata den rättfärdige skola stå med skuld.

23 Men sina tjänares själar förlossar HERREN, och ingen skall stå med skuld, som tager sin tillflykt till honom.

Psaltaren 34 Nya Levande Bibeln (SVL)

Ingen behöver leva i fruktan

1-2 Jag vill lova Herren, vad som än händer. Jag ska alltid tala om hans härlighet och nåd.

Jag vill prisa honom för vad han gjort. Alla modlösa kan fatta mod igen.

Låt oss prisa Herren tillsammans och göra hans namn känt.

Jag ropade till honom och han svarade mig, och han befriade mig från all min fruktan.

De som ser upp till Herren kommer att stråla av glädje, och de kommer aldrig att bli besvikna.

Det var precis vad som hände med mig. Jag orkade inte längre, och då ropade jag till Herren och han hörde mig. Han räddade mig ur alla svårigheter,

för Herrens ängel ställer sig skyddande bredvid den som tar Gud på allvar.

Pröva Herren, och upplev själv hur god han är! Se hur han slösar sin barmhärtighet på alla dem som litar på honom!

10 Frukta Herren, alla ni som tillhör honom, för alla som gör det har allt de behöver.

11 Ibland finner inte ens unga, starka lejon något byte, men de som söker Herren behöver aldrig sakna någonting.

12 Barn, kom och lyssna, och låt mig få undervisa er om hur viktigt det är att lyda Herren och leva för honom!

13 Vill ni få ett långt, innehållsrikt liv?

14 Tänk då på vad ni säger! Ljug aldrig!

15 Vänd er bort från all ondska, och ställ era liv i det godas tjänst! Försök att leva i frid med alla! Ansträng er verkligen för att göra det!

16 Herrens ögon vakar intensivt över alla dem som lever så, och hans öron uppfattar när de ropar till honom.

17 Men alla ogudaktiga människor ska Herren utplåna från jorden. När de dött ska man inte ens komma ihåg dem.

18 Ja, Herren lyssnar när uppriktiga människor ropar till honom om hjälp och han räddar dem ur alla deras svårigheter.

19 Herren är nära dem som är förtvivlade och han räddar dem som förlorat allt hopp.

20 En god man får också uppleva lidande och smärta, han kommer inte undan det. Men Herren hjälper honom

21 och skyddar honom och hans ben ska inte krossas.

22 Ondskan ska själv döda dem som är onda. Stränga straff är utmätta för dem som hatar det goda.

23 Men de som uppriktigt tjänar Herren kommer att bli befriade, och alla som tar sin tillflykt till honom får utan undantag förlåtelse.

Nya Levande Bibeln (SVL)

Nya Levande Bibeln (Swedish New Living Bible)
Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes