A A A A A
Bible Book List

Psaltaren 34 Svenska 1917 (SV1917)

34 Av David, här han ställde sig vansinnig inför Abimelek, och denne drev honom ifrån sig, och han gick sin väg.

Jag vill lova HERREN alltid; hans pris skall ständigt vara i min mun.

Min själ skall berömma sig av HERREN; de ödmjuka skola höra det och glädja sig.

Loven med mig HERREN, låtom oss med varandra upphöja hans namn.

Jag sökte HERREN, och han svarade mig, och ur all min förskräckelse räddade han mig.

De som skåda upp till honom stråla av fröjd, och deras ansikten behöva icke rodna av blygsel.

Här är en betryckt som ropade, och HERREN hörde honom och frälste honom ur all hans nöd.

HERRENS ängel slår sitt läger omkring dem som frukta honom, och han befriar dem.

Smaken och sen att HERREN är god; säll är den som tager sin tillflykt till honom.

10 Frukten HERREN, I hans helige; ty de som frukta honom lida ingen brist.

11 Unga lejon lida nöd och hungra, men de som söka HERREN hava icke brist på något gott.

12 Kommen, barn, hören mig; jag skall lära eder HERRENS fruktan.

13 Är du en man som älskar livet och önskar att se goda dagar?

14 Avhåll då din tunga från det som är ont och dina läppar från att tala svek.

15 Vänd dig bort ifrån det som är ont, och gör vad gott är, sök friden och trakta därefter.

16 HERRENS ögon äro vända till de rättfärdiga och hans öron till deras rop.

17 Men HERRENS ansikte är emot dem som göra det onda, han vill utrota deras åminnelse från jorden.

18 När de rättfärdiga ropa, då hör HERREN och räddar dem ur all deras nöd.

19 HERREN är nära dem som hava ett förkrossat hjärta och frälsar dem som hava en bedrövad ande.

20 Den rättfärdige måste lida mycket, men HERREN räddar honom ur allt.

21 Han bevarar alla hans ben; icke ett enda av dem skall sönderslås.

22 Den ogudaktige skall dödas av olyckan, och de som hata den rättfärdige skola stå med skuld.

23 Men sina tjänares själar förlossar HERREN, och ingen skall stå med skuld, som tager sin tillflykt till honom.

Psaltaren 34 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Lovprisning och uppmaning till lovprisning för Herren, vittnesbörd om hans godhet, visdomsord

34 Av David, när han hade spelat vansinnig inför Avimelek, som drev bort honom, och han gick därifrån.[a]

Jag vill alltid prisa Herren,
    ständigt ha en lovsång till honom på mina läppar.
Med stolthet vill jag berätta omHerren,
    låt de ödmjuka höra det och glädja sig.
Lova Herren med mig,
    låt oss tillsammans upphöja hans namn.

Jag sökte Herren, och han svarade mig,
    han befriade mig från all min fruktan.
De som ser upp till honom strålar av glädje,
    de behöver inte böja sina huvuden i skam.
Denne arme man ropade till Herren
    och han hörde honom,
    han räddade honom ur all hans nöd.
Herrens ängel håller vakt kring dem
    som fruktar honom
    och befriar dem.

Smaka och se hur god Herren är!
    Lycklig är den människa som tar sin tillflykt till honom!
10 Frukta Herren, ni hans heliga,
    för de som fruktar honom lider ingen brist.
11 Lejon kan lida brist och gå hungriga,
    men de som söker Herren behöver aldrig sakna något gott.
12 Barn, kom och lyssna på mig,
    så ska jag lära er att frukta Herren.
13 Är du en människa som älskar livet
    och vill se många goda dagar?
14 Håll då din tunga borta från det onda
    och dina läppar fria från lögnaktigt tal.
15 Vänd dig bort från det onda,
    gör det goda
    och sök och sträva efter frid.

16 Herrens ögon följer de rättfärdiga,
    och hans öron hör deras rop.
17 Herren vänder sig mot de onda,
    han utplånar deras minne från jorden.

18 Herren hör när de rättfärdiga ropar,
    och han räddar dem ur all deras nöd.
19 Herren är nära de förtvivlade,
    och han räddar de förkrossade.

20 Den rättfärdige får uppleva mycket ont,
    men Herren befriar honom från allt.
21 Han beskyddar alla hans ben,
    inget av dem ska krossas.

22 Ondskan ska döda den gudlöse,
    och de som hatar den rättfärdige ska dömas.
23 Herren räddar sina tjänares liv,
    och ingen som tar sin tillflykt till honom ska dömas.

Footnotes:

  1. 34:1 Se 1 Sam 21:10-15. Där är David dock inför Akish från Gat och inte inför Avimelek; möjligen ska Avimelek här tolkas som någon form av kunglig titel.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes