A A A A A
Bible Book List

Psaltaren 136 Svenska 1917 (SV1917)

136 Tacken HERREN, ty han är god, ty hans nåd varar evinnerligen.

Tacken gudarnas Gud, ty hans nåd varar evinnerligen.

Tacken herrarnas HERRE, ty hans nåd varar evinnerligen;

honom som allena gör stora under, ty hans nåd varar evinnerligen;

honom som har gjort himmelen med förstånd, ty hans nåd varar evinnerligen;

honom som har utbrett jorden över vattnen, ty hans nåd varar evinnerligen;

honom som har gjort de stora ljusen, ty hans nåd varar evinnerligen:

solen till att råda över dagen, ty hans nåd varar evinnerligen,

månen och stjärnorna till att råda över natten, ty hans nåd varar evinnerligen;

10 honom som slog Egypten i dess förstfödda, ty hans nåd varar evinnerligen,

11 och som förde Israel ut därifrån, ty hans nåd varar evinnerligen,

12 med stark hand och uträckt arm, ty hans nåd varar evinnerligen;

13 honom som delade Röda havet itu, ty hans nåd varar evinnerligen,

14 och lät Israel gå mitt därigenom, ty hans nåd varar evinnerligen,

15 och kringströdde Farao och hans här i Röda havet, ty hans nåd varar evinnerligen;

16 honom som förde sitt folk genom öknen, ty hans nåd varar evinnerligen,

17 honom som slog stora konungar, ty hans nåd varar evinnerligen,

18 och dräpte väldiga konungar, ty hans nåd varar evinnerligen:

19 Sihon, amoréernas konung, ty hans nåd varar evinnerligen,

20 och Og, konungen i Basan, ty hans nåd varar evinnerligen;

21 och som gav deras land till arvedel, ty hans nåd varar evinnerligen,

22 till arvedel åt sin tjänare Israel, ty hans nåd varar evinnerligen;

23 honom som tänkte på oss i vår förnedring, ty hans nåd varar evinnerligen,

24 och som ryckte oss ur våra ovänners våld, ty hans nåd varar evinnerligen;

25 honom som giver mat åt allt levande, ty hans nåd varar evinnerligen.

26 Tacken himmelens Gud, ty hans nåd varar evinnerligen.

Psaltaren 136 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Tacksägelse för Guds oändliga nåd

136 Prisa Herren, för han är god
och hans nåd varar för evigt.
Prisa gudarnas Gud,
för hans nåd varar för evigt.
Prisa herrarnas Herre,
för hans nåd varar för evigt.

Han är den ende som kan göra under,
för hans nåd varar för evigt.
Han gjorde himlen genom sin vishet,
för hans nåd varar för evigt.
Han bredde ut jorden över vattnen,
för hans nåd varar för evigt.
Han gjorde de stora ljusen,
för hans nåd varar för evigt,
solen som råder över dagen,
för hans nåd varar för evigt,
och månen och stjärnorna som råder över natten,
för hans nåd varar för evigt.

10 Han slog de förstfödda i Egypten,
för hans nåd varar för evigt.
11 Han förde Israel ut därifrån,
för hans nåd varar för evigt,
12 med stark hand och utsträckt arm,
för hans nåd varar för evigt.

13 Han delade Sävhavet mitt itu,
för hans nåd varar för evigt.
14 Han ledde Israel rakt genom det,
för hans nåd varar för evigt.
15 Han dränkte farao och hans armé i havet,
för hans nåd varar för evigt.

16 Han förde sitt folk genom öknen,
för hans nåd varar för evigt.

17 Han slog stora kungar,
för hans nåd varar för evigt.
18 Han dödade mäktiga kungar,
för hans nåd varar för evigt:
19 Sichon, amoréernas kung,
för hans nåd varar för evigt,
20 och Og, Bashans kung,
för hans nåd varar för evigt.
21 Han gav deras land till arvedel,
för hans nåd varar för evigt,
22 till arvedel åt sin tjänare Israel,
för hans nåd varar för evigt.

23 Han tänkte på oss i vår förnedring,
för hans nåd varar för evigt,
24 och drog oss ur våra fienders våld,
för hans nåd varar för evigt.
25 Han ger mat till allt levande,
för hans nåd varar för evigt.

26 Prisa himlens Gud,
för hans nåd varar för evigt.

nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes