A A A A A
Bible Book List

Psaltaren 112 Svenska 1917 (SV1917)

112 Halleluja! Säll är den man som fruktar HERREN och har sin stora lust i hans bud.

Hans efterkommande skola bliva väldiga på jorden; de redligas släkte skall varda välsignat.

Gods och rikedom skall finnas i hans hus, och hans rättfärdighet består evinnerligen.

För de redliga går han upp såsom ett ljus i mörkret, nådig och barmhärtig och rättfärdig.

Väl den som är barmhärtig och giver lån, den som stöder all sin sak på rätt!

Ty han skall icke vackla till evig tid; den rättfärdige skall vara i evig åminnelse.

För ont budskap fruktar han icke; hans hjärta är frimodigt, det förtröstar på HERREN.

Hans hjärta är fast, det fruktar icke, till dess han får se med lust på sina ovänner.

Han utströr, han giver åt de fattiga, hans rättfärdighet förbliver evinnerligen; hans horn skall varda upphöjt med ära.

10 Den ogudaktige skall se det och harmas; han skall bita sina tänder samman och täras bort. Vad de ogudaktiga önska bliver till intet.

Psaltaren 112 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Herrens storhet och nåd

112 Halleluja!

Lycklig är den som fruktar Herren
    och gläder sig över hans befallningar.

Hans barn blir mäktiga på jorden,
    och de rättsinnigas generation blir välsignad.
Välstånd och rikedom finns i hans hus,
    och hans rättfärdighet består för evigt.
Ett ljus bryter fram i mörkret för den rättsinnige,
    den nådige, barmhärtige och rättfärdige.
Det går väl för den som är generös och ger lån,
    den som handlar rättvist i allt han gör.
Han kommer aldrig på fall,
    och den rättfärdiges minne består för evigt.
Han är inte rädd för dåliga nyheter,
    han har en inre trygghet
    och förtröstar på Herren.
Hans hjärta är lugnt,
    han är inte rädd,
    till sist får han se sina fiender falla.
Han strör ut och ger åt de fattiga.
    Hans rättfärdighet består för evigt,
och hans horn blir upplyft och ärat[a].

10 Den gudlöse ser det,
    han blir rasande och skär tänder.
Han förgås,
    och de ondas längtan blir till intet.

Footnotes:

  1. 112:9 I hela Psaltaren symboliserar horn ära, makt och styrka.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes