Add parallel Print Page Options

Lời Khẩn Nguyện và Bày Tỏ Lòng Tin Cậy

Bài cầu nguyện của Ða-vít

Chúa ôi, xin nghiêng tai nghe và nhậm lời con,
Vì con đang khốn khổ và cùng đường.
Xin bảo vệ mạng sống con, vì con phó thác mình cho Ngài;
Ðức Chúa Trời của con ôi, xin cứu tôi tớ Ngài, kẻ luôn tin cậy Ngài.
Chúa ôi, xin thương xót con,
Vì hằng ngày con kêu cầu Ngài.
Xin làm cho linh hồn tôi tớ Ngài được vui vẻ,
Vì Chúa ôi, linh hồn con đang hướng về Ngài,
Vì Ngài, Chúa ôi, là Ðấng rất tốt và sẵn lòng tha thứ,
Đồng thời có dư dật tình thương đối với người cầu khẩn Ngài.
Chúa ôi, xin lắng nghe lời cầu nguyện của con;
Xin dủ nghe tiếng cầu xin của con.
Trong ngày gian truân con sẽ kêu cầu Ngài,
Vì Ngài sẽ đáp lời con.

Lạy Chúa, trong vòng các thần, không ai giống như Ngài;
Cũng chẳng có công việc nào sánh được với công việc Ngài.
Chúa ôi, tất cả các dân Ngài đã dựng nên sẽ đến;
Họ sẽ sấp mình thờ lạy trước thánh nhan Ngài và tôn vinh danh Ngài,
10 Vì Ngài thật vĩ đại và đã làm những việc diệu kỳ;
Duy chỉ Ngài là Ðức Chúa Trời mà thôi.
11 Lạy Chúa, xin dạy con đường lối Ngài, để con bước đi trong chân lý Ngài;
Xin giúp con không phân tâm đãng trí, nhưng giữ một lòng kính sợ danh Ngài.
12 Lạy Chúa, Ðức Chúa Trời của con, con xin hết lòng cảm tạ Ngài,
Và con sẽ làm vinh hiển danh Ngài mãi mãi.
13 Vì tình thương của Ngài đối với con quá lớn lao,
Và vì Ngài đã cứu linh hồn con khỏi vực sâu của âm phủ.

14 Ðức Chúa Trời ôi, những kẻ kiêu ngạo đã nổi lên chống lại con;
Một đám người hung dữ đã tìm cách hại mạng sống[a] con;
Và chúng cũng chẳng coi Ngài ra gì.[b]
15 Nhưng Ngài, Chúa ôi, là Ðức Chúa Trời thương xót và đầy ơn,
Chậm nóng giận, đầy tình thương, và thành tín.
16 Xin quay lại với con và tỏ lòng khoan dung đối với con;
Xin ban sức mạnh Ngài cho tôi tớ Ngài, và cứu đứa con của nữ tỳ Ngài.
17 Xin tỏ cho con một dấu hiệu về lòng tốt Ngài, để những kẻ ghét con sẽ thấy và hổ thẹn,
Vì Ngài, Chúa ôi, đã từng giúp con và an ủi con.

Footnotes

  1. Thánh Thi 86:14 nt: linh hồn
  2. Thánh Thi 86:14 nt: chúng chẳng để Ngài trước mặt chúng