Add parallel Print Page Options

Cầu Xin Chúa Giải Cứu Khỏi Kẻ Bách Hại

Thơ của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

Bài cầu nguyện để tưởng nhớ

Ðức Chúa Trời ôi, xin mau mau giải cứu con;
Chúa ôi, xin nhanh chóng đến giúp đỡ con.

Nguyện những kẻ tìm cách tiêu diệt con bị hổ thẹn và bối rối;
Nguyện những kẻ muốn làm tổn thương con phải bỏ đi trong sỉ nhục.
Nguyện những kẻ nhạo cười con rằng, “Ha ha! Ha ha!” phải rút lui vì nhục nhã.

Nguyện những ai tìm kiếm Ngài vui vẻ và mừng rỡ trong Ngài;
Nguyện những ai yêu mến ơn cứu rỗi của Ngài cứ nói mãi, “Ðức Chúa Trời vĩ đại thay!”

Còn con, con đang gặp cảnh khốn khổ và cùng đường;
Ðức Chúa Trời ôi, xin mau mau đến với con.
Ngài là Ðấng Giúp Ðỡ và Ðấng Giải Cứu của con;
Chúa ôi, xin đừng trì hoãn.