A A A A A
Bible Book List

Thánh Thi 40 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Cầu Xin Chúa Cứu Giúp

Thơ của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

40 Tôi đã kiên tâm trông đợi Chúa;
Ngài đã nghiêng tai qua tôi và nghe tiếng kêu cầu của tôi.
Ngài đã đem tôi ra khỏi hố sâu ghê rợn, khỏi chốn sình lầy;
Ngài đã đặt chân tôi trên một vầng đá;
Ngài đã lập vững những bước chân tôi.
Ngài đã đặt trong miệng tôi một bài ca mới,
Một bài ca tôn ngợi Ðức Chúa Trời của chúng ta.
Nhiều người thấy thế và đâm ra sợ hãi,
Rồi họ tin cậy Chúa.

Phước cho người nào để lòng tin cậy Chúa,
Không kính trọng những kẻ kiêu ngạo, và không tin cậy các thần tượng giả dối hư không.

Lạy Chúa, Ðức Chúa Trời của con, những việc lạ lùng của Ngài thật nhiều thay;
Những mỹ ý Ngài dành cho chúng con thật không thể nào kể lại với Ngài cho hết được.
Nếu con muốn rao ra và nói về những điều ấy,
Chúng thật quá nhiều, con không thể đếm hết được.
Ngài không muốn con vật hiến tế và các lễ vật, nhưng Ngài đã mở tai con[a] để con hiểu rằng:
Thật ra không phải Ngài đòi của lễ thiêu và của lễ chuộc tội.
Bấy giờ con nói, “Nầy, con đến đây;
Trong sách có viết về con.
Ðức Chúa Trời của con ôi, con rất vui làm theo ý Ngài;
Luật pháp Ngài đang ở trong lòng con.”

Con đã công bố tin mừng về ơn giải cứu[b] giữa đại hội;
Thật vậy con đã không kiềm giữ môi con trong việc ấy,
Chúa ôi, Ngài đã biết rõ cả rồi.
10 Con không thể giữ kín ơn giải cứu[c] của Ngài trong lòng mình;
Con đã nói ra đức thành tín và ơn cứu rỗi của Ngài;
Con không giấu tình thương và đức thành tín của Ngài giữa đại hội.

11 Chúa ôi, xin đừng giữ lại lòng thương xót của Ngài đối với con;
Xin tình thương và đức thành tín của Ngài tiếp tục gìn giữ con,
12 Bởi vì vô số tai họa đang vây quanh con;
Những tội lỗi của con đã đuổi kịp con, khiến con không thể định hướng được nữa;
Chúng nhiều hơn tóc trên đầu con;
Vì thế lòng con sờn ngã trong con.

13 Chúa ôi, xin giải cứu con;
Chúa ôi, xin mau chóng đến giúp đỡ con.
14 Nguyện những kẻ tìm cách tiêu diệt mạng sống con sẽ cùng nhau bị hổ thẹn và bị sỉ nhục;
Nguyện những kẻ vui mừng khi con bị hoạn nạn sẽ phải rút lui và bị nhục nhã ê chề.
15 Nguyện những kẻ cười nhạo con rằng, “A ha! A ha!” sẽ thất kinh trước những nhục nhã của chúng.
16 Nguyện những người tìm kiếm Ngài sẽ vui vẻ và mừng rỡ trong Ngài;
Nguyện những người yêu mến ơn cứu rỗi của Ngài sẽ tiếp tục nói rằng, “Chúa thật đáng tôn cao!”
17 Nầy, con đang bị khốn cùng và rất cần được cứu giúp;
Cầu xin Chúa nhớ đến con,
Vì Ngài là nguồn giúp đỡ và Ðấng Giải Cứu của con;
Ðức Chúa Trời của con ôi, xin Ngài đừng chậm trễ.

Footnotes:

  1. Thánh Thi 40:6 ctd: “Ngài đã mở hai tai con” (để con nghe được tiếng phán dạy của Ngài). Có bản khác dịch, “Ngài xỏ hai tai con” (để con luôn thuộc về Ngài, hay Ngài chỉ muốn con chứ Ngài không muốn các lễ vật).
  2. Thánh Thi 40:9 ctd: đức công chính
  3. Thánh Thi 40:10 ctd: đức công chính
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes