A A A A A
Bible Book List

Thánh Thi 60 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Lời Kêu Cầu Khi Bị Thất Trận và Cầu Xin Chúa Giúp Ðỡ

Cho Trưởng Ban Nhạc

Theo điệu “Hoa Huệ của Giao Ước”

Giáo huấn ca của Ða-vít

Cảm tác khi ông giao chiến với A-ram Na-ha-ra-im và A-ram Xô-ba, lúc Giô-áp trở lại đánh bại mười hai ngàn người Ê-đôm ở Thung Lũng Muối

60 Ðức Chúa Trời ôi, Ngài đã từ bỏ chúng con;
Ngài đã phá tan sự phòng vệ của chúng con;
Ngài đã giận chúng con;
Ôi, cầu xin Ngài tái lập chúng con.
Ngài đã làm đất rúng động;
Ngài đã khiến đất nứt ra;
Cầu xin Ngài hàn gắn những gì đã đổ vỡ,
Vì nó đang chao đảo.
Ngài đã cho con dân Ngài kinh nghiệm những khó khăn;
Ngài đã bắt chúng con uống thứ rượu làm cho xây xẩm.

Ngài đã ban một ngọn cờ cho những ai kính sợ Ngài,
Ðể vì sự thật giương nó lên. (Sê-la)
Xin dùng cánh tay phải Ngài cứu giúp và đáp lời chúng con,
Ðể những kẻ Ngài thương được giải cứu.

Ðức Chúa Trời đã phán trong nơi thánh của Ngài,
“Ta lấy làm đắc chí;
Ta sẽ chia khu Si-chem,
Và phân lô Thung Lũng Su-cốt.
Ghi-lê-át là của Ta;
Ma-na-se là của Ta;
Ép-ra-im là mũ sắt của đầu Ta;
Giu-đa là vương trượng của Ta;
Mô-áp là chậu rửa của Ta;
Ê-đôm là chỗ Ta thảy giày mình;
Phi-li-tin là nơi Ta reo mừng chiến thắng!”

Ai sẽ đem con vào thành kiên cố?
Ai sẽ dẫn đưa con vào Ê-đôm?
10 Ðức Chúa Trời ôi, chẳng lẽ Ngài bỏ chúng con rồi sao?
Ðức Chúa Trời ôi, lẽ nào Ngài không đi với quân đội chúng con sao?
11 Xin giúp chúng con đối phó với quân thù,
Vì loài người giúp đỡ cũng như không.
12 Nhờ Ðức Chúa Trời chúng ta sẽ chiến đấu anh dũng;
Vì chính Ngài sẽ giày đạp quân thù của chúng ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Thánh Thi 60 Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Lời cầu nguyện khi thua trận

Soạn cho nhạc trưởng theo điệu “Hoa huệ giao ước.” Bài mịch-tâm của Đa-vít. Dùng để dạy dỗ khi ông đánh dân A-ram ở phía tây bắc Mê-sô-bô-ta-mi và Xô-ba và khi Giô-áp trở lại đánh bại mười hai ngàn quân Ê-đôm trong Thung lũng Muối.

60 Thượng Đế ôi, Ngài đã từ bỏ và phân tán chúng tôi.
    Ngài đã nổi giận, nhưng xin hãy trở lại cùng chúng tôi.
Ngài làm đất rung động và nứt nẻ.
    Xin hãy hàn gắn lại các khe nứt vì đất rung chuyển.
Chúa khiến dân Ngài gặp khốn khổ.
    Ngài cho chúng tôi uống
    ly rượu khiến chúng tôi đi loạng choạng.
Ngài đã giương cờ lên cho những người kính sợ Ngài,
    để tập họp họ lại xa tầm tên bắn của kẻ thù. Xê-la

Xin hãy đáp lời và dùng quyền năng Ngài giải cứu chúng tôi
    để dân Ngài yêu dấu được giải thoát.

Từ đền thờ Ngài [a], Chúa đã phán rằng,
“Sau khi ta thắng trận,
    ta sẽ phân chia Sê-chem
    và đo thung lũng Su-cốt.
Ghi-li-át và Ma-na-xe đều thuộc về ta.
Ép-ra-im là mũ sắt ta.
    Giu-đa cầm cây trượng vàng ta.
Mô-áp là chậu ta tắm rửa.
Ta ném giày dép ta qua Ê-đôm.
    Ta quát tháo Phi-li-tin.”

Ai sẽ đưa tôi đến thành có vách kiên cố?
    Ai sẽ dẫn tôi đến Ê-đôm?
10 Lạy Chúa chính Ngài là Đấng đã từ bỏ chúng tôi;
    Ngài không còn ra trận với đạo quân chúng tôi nữa.
11 Xin giúp chúng tôi chiến đấu chống kẻ thù
    vì sự giúp đỡ của loài người thật vô dụng.

12 Nhưng chúng tôi có thể thắng được nhờ Ngài giúp đỡ.
    Ngài sẽ đánh bại kẻ thù chúng tôi.

Footnotes:

  1. Thánh Thi 60:6 Từ đền thờ Ngài Hay “Từ nơi thánh Ngài.”
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Viewing of
Cross references
Footnotes