A A A A A
Bible Book List

Psalmii 58 Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Psalmul 58

Pentru dirijor. De cântat ca şi „Nu nimici!“. Al lui David. Un mihtam[a].

Oare într-adevăr rostiţi voi ceea ce este drept, conducătorilor[b]?
    Oare cu nepărtinire judecaţi voi, fii ai oamenilor?[c]
Dimpotrivă, în inimă puneţi la cale nelegiuiri,
    iar cu mâinile împărţiţi violenţa în ţară.
Cei răi se înstrăinează încă din pântece,
    cei ce rostesc minciuni se rătăcesc încă de la naştere.
Veninul lor este ca veninul şarpelui,
    ca al cobrei surde care şi-a închis urechea,
care nu aude glasul vrăjitorilor,
    oricât de iscusite ar fi descântecele fachirului.

Dumnezeule, zdrobeşte-le dinţii din gură!
    Doamne, scoate colţii acestor lei!
Fie să se scurgă precum apa care trece!
    Când întind arcul, fie-le săgeţile oarbe!
Să fie ca melcul care se topeşte mergând,
    ca stârpitura care nu a văzut soarele!

Înainte ca oalele voastre să simtă focul de spini, verzi sau uscaţi,
    El îl va spulbera pe cel rău![d]
10 Cel drept se va bucura când se va vedea răzbunat,
    când îşi va spăla picioarele în sângele celui rău.
11 Atunci oamenii vor zice: „Cu siguranţă cel drept este răsplătit!
    Există un Dumnezeu Care judecă pământul!“

Footnotes:

  1. Psalmii 58:1 Titlu. Vezi Ps. 16
  2. Psalmii 58:1 Ebr.: elem, care poate însemna tăcere; de aici: Oare într-adevăr rostiţi ce este drept, atunci când tăceţi?, în ideea că cei desemnaţi pentru a face judecată tac atunci când ar trebui să facă dreptate; sau acest termen este o scriere defectivă a lui elim (lit.: berbeci, termen folosit metaforic pentru conducători)
  3. Psalmii 58:1 Sau: judecaţi pe fiii oamenilor
  4. Psalmii 58:9 Sensul ebraic al versetului este nesigur
Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Nouă Traducere În Limba Română (Holy Bible, New Romanian Translation) Copyright © 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Psalmi 58 Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)

Psalmul 58

Către mai-marele cântăreţilor.

„Nu nimici”. O cântare de laudă a lui David

Oare tăcând faceţi voi dreptate?
Oare aşa judecaţi voi fără părtinire, fiii oamenilor?
Dimpotrivă, în inimă săvârşiţi nelegiuiri;
în ţară puneţi în cumpănă silnicia mâinilor voastre.
Cei răi sunt stricaţi încă din pântecele mamei lor,
mincinoşii se rătăcesc odată cu ieşirea din pântecele mamei lor.
Au o otravă ca otrava unui şarpe,
ca otrava unei aspide surde, care îşi astupă urechea,
care n-aude glasul vrăjitorilor, glasul fermecătorului celui mai iscusit.
Dumnezeule, zdrobeşte-le dinţii din gură!
Smulge, Doamne, măselele acestor pui de lei!
Să se risipească întocmai ca nişte ape care se scurg!
Săgeţile pe care le-aruncă ei să fie nişte săgeţi tocite!
Să piară ca un melc care se topeşte umblând;
să nu vadă soarele, ca stârpitura unei femei!
Înainte ca oalele voastre să simtă focul de spin
verde sau uscat, îl va lua vârtejul.
10 Cel fără prihană se va bucura la vederea răzbunării;
îşi va scălda picioarele în sângele celor răi.
11 Şi atunci oamenii vor zice: „Da, este o răsplată pentru cel fără prihană!
Da, este un Dumnezeu care judecă pe pământ!”

Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)

Copyright of the Cornilescu Bible © 1924 belongs to British and Foreign Bible Society. Copyright © 2010, 2014 of the revised edition in Romanian language belongs to the Interconfessional Bible Society of Romania, with the approval of the British and Foreign Bible Society.

Viewing of
Cross references
Footnotes