A A A A A
Bible Book List

Psalmii 113 Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Psalmul 113

Lăudaţi-L pe Domnul!

Lăudaţi, slujitori ai Domnului,
    lăudaţi Numele Domnului!

Numele Domnului să fie binecuvântat,
    de acum şi până-n veci!
De la răsăritul soarelui şi până la apusul lui,
    binecuvântat fie Numele Domnului!

Domnul este înălţat mai presus de toate neamurile,
    mai presus de ceruri este slava Lui.
Cine este ca Domnul, Dumnezeul nostru,
    Cel Ce tronează din înălţime
şi totuşi Se apleacă privind
    spre ceruri şi spre pământ?

El îl ridică din pulbere pe cel sărman
    şi îl înalţă din gunoi pe cel nevoiaş,
ca să-l aşeze la un loc cu cei de neam ales,
    cu cei de neam ales din poporul Său.
El îi dă celei sterpe o familie,
    face din ea o mamă veselă în mijlocul copiilor ei.

Lăudaţi-L pe Domnul!

Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Nouă Traducere În Limba Română (Holy Bible, New Romanian Translation) Copyright © 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Psalmi 113 Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)

Psalmul 113

Lăudaţi pe Domnul!
Robii Domnului, lăudaţi,
lăudaţi Numele Domnului!
Fie Numele Domnului binecuvântat
de acum şi până în veac!
De la răsăritul soarelui până la apusul lui,
fie Numele Domnului lăudat!
Domnul este înălţat mai presus de toate neamurile,
slava Lui este mai presus de ceruri.
Cine este ca Domnul, Dumnezeul nostru,
care locuieşte atât de sus?
El îşi pleacă privirile să vadă
ce se face în ceruri şi pe pământ.
El ridică pe sărac din ţărână,
înalţă pe cel lipsit din gunoi,
ca să-i facă să şadă împreună cu cei mari:
cu mai-marii poporului Său.
El dă o casă celei ce era stearpă,
face din ea o mamă veselă în mijlocul copiilor ei.
Lăudaţi pe Domnul!

Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)

Copyright of the Cornilescu Bible © 1924 belongs to British and Foreign Bible Society. Copyright © 2010, 2014 of the revised edition in Romanian language belongs to the Interconfessional Bible Society of Romania, with the approval of the British and Foreign Bible Society.

Viewing of
Cross references
Footnotes