A A A A A
Bible Book List

Psalmet 97 Albanian Bible (ALB)

97 Zoti mbretëron; le të gëzohet toka dhe le të ngazëllohen ishujt e mëdhenj.

Re dhe terr e mbështjellin; drejtësia dhe e drejta janë në themel të fronit të tij.

Një zjarr i shkon përpara dhe i zhduk armiqtë e tij rreth e qark.

Vetëtimat e tij ndriçojnë botën, toka i shikon dhe dridhet.

Malet shkrihen si dylli përpara Zotit, përpara Zotit të të gjithë tokës.

Qiejtë shpallin drejtësinë e tij dhe tërë popujt shohin lavdinë e tij.

U ngatërrofshin të gjihë ata që u shërbejnë skulpturave dhe ata që mburren me idhujt; rënçin përmbys përpara atij të gjitha perënditë.

Sioni ka dëgjuar dhe është gëzuar për to, dhe bijat e Judës janë gëzuar me gjykimet e tua, o Zot.

Sepse ti, o Zot, je Shumë i Larti mbi tërë tokën, ty të përlëvdojmë mbi gjithë perënditë e tjera.

10 Ju që e doni Zotin urreni të keqen! Ai ruan jetën e shenjtorëve të tij dhe i çliron nga dora e të pabesëve.

11 Drita ka dalë për të drejtin dhe gëzimi për ata që janë të drejtë nga zemra.

12 Ngazëllohuni tek Zoti, o njerëz të drejtë, dhe lëvdoni emrin e tij të shenjtë.

Psalm 97 New International Version (NIV)

Psalm 97

The Lord reigns, let the earth be glad;
    let the distant shores rejoice.
Clouds and thick darkness surround him;
    righteousness and justice are the foundation of his throne.
Fire goes before him
    and consumes his foes on every side.
His lightning lights up the world;
    the earth sees and trembles.
The mountains melt like wax before the Lord,
    before the Lord of all the earth.
The heavens proclaim his righteousness,
    and all peoples see his glory.

All who worship images are put to shame,
    those who boast in idols
    worship him, all you gods!

Zion hears and rejoices
    and the villages of Judah are glad
    because of your judgments, Lord.
For you, Lord, are the Most High over all the earth;
    you are exalted far above all gods.
10 Let those who love the Lord hate evil,
    for he guards the lives of his faithful ones
    and delivers them from the hand of the wicked.
11 Light shines[a] on the righteous
    and joy on the upright in heart.
12 Rejoice in the Lord, you who are righteous,
    and praise his holy name.

Footnotes:

  1. Psalm 97:11 One Hebrew manuscript and ancient versions (see also 112:4); most Hebrew manuscripts Light is sown
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes