A A A A A
Bible Book List

Psalmet 19 Albanian Bible (ALB)

19 Qiejtë tregojnë lavdinë e Perëndisë dhe kupa qiellore shpall veprën e duarve të tij.

Një ditë i flet ditës tjetër dhe një natë ia tregon tjetrës.

Nuk kanë gojë, as fjalë; zëri i tyre nuk dëgjohet;

por harmonia e tyre përhapet mbi gjithë dheun dhe mesazhi i tyre arrin deri në skajin e botës; në qiejtë Perëndia ka vënë një çadër për diellin;

dhe ai është si një dhëndër që del nga dhoma e tij e martesës; ngazëllon si një trim që përshkon rrugën e tij.

Ai del nga një skaj i qiejve dhe rrotullimi e tij arrin deri në skajin tjetër; asgjë nuk mund t’i fshihet nxehtësisë së tij.

Ligji i Zotit është i përsosur, ai e përtërin shpirtin; dëshmia e Zotit është e vërtetë dhe e bën të ditur njeriun e thjeshtë.

Porositë e Zotit janë të drejta dhe e gëzojnë zemrën; urdhërimet e Zotit janë te pastra dhe ndriçojnë sytë.

Frika e Zotit është e pastër, mbetet përjetë; gjykimet e Zotit janë të vërteta, të gjitha janë të drejta;

10 janë më të dëshirueshme se ari, po, më tepër se shumë ari i kulluar; janë më të ëmbla se mjalti, nga ai që del nga hojet.

11 Edhe shërbëtori yt mëson prej tyre; ke një shpërblim të madh duke i parë.

12 Kush i njeh gabimet e tij? Pastromë nga ato që nuk i shoh.

13 Përveç kësaj ruaje shërbëtorin tënd nga mëkatet e vullnetit, dhe bëj që ato të mos më sundojnë mua; atëherë unë do të jem i ndershëm dhe i pastër nga shkelje të mëdha.

14 U miratofshin para teje fjalët e gojës sime dhe përsiatjet e zemrës sime, o Zot, kështjella ime dhe shpëtimtari im.

Psalm 19 New International Version (NIV)

Psalm 19[a]

For the director of music. A psalm of David.

The heavens declare the glory of God;
    the skies proclaim the work of his hands.
Day after day they pour forth speech;
    night after night they reveal knowledge.
They have no speech, they use no words;
    no sound is heard from them.
Yet their voice[b] goes out into all the earth,
    their words to the ends of the world.
In the heavens God has pitched a tent for the sun.
    It is like a bridegroom coming out of his chamber,
    like a champion rejoicing to run his course.
It rises at one end of the heavens
    and makes its circuit to the other;
    nothing is deprived of its warmth.

The law of the Lord is perfect,
    refreshing the soul.
The statutes of the Lord are trustworthy,
    making wise the simple.
The precepts of the Lord are right,
    giving joy to the heart.
The commands of the Lord are radiant,
    giving light to the eyes.
The fear of the Lord is pure,
    enduring forever.
The decrees of the Lord are firm,
    and all of them are righteous.

10 They are more precious than gold,
    than much pure gold;
they are sweeter than honey,
    than honey from the honeycomb.
11 By them your servant is warned;
    in keeping them there is great reward.
12 But who can discern their own errors?
    Forgive my hidden faults.
13 Keep your servant also from willful sins;
    may they not rule over me.
Then I will be blameless,
    innocent of great transgression.

14 May these words of my mouth and this meditation of my heart
    be pleasing in your sight,
    Lord, my Rock and my Redeemer.

Footnotes:

  1. Psalm 19:1 In Hebrew texts 19:1-14 is numbered 19:2-15.
  2. Psalm 19:4 Septuagint, Jerome and Syriac; Hebrew measuring line
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes