Dee 82 Psalm

En Psalm von Asaf.

Gott steit enn dee Fesaumlunj fonn Gott; Hee deit rejchte meddemank dee Jetta.

Woo lang woa jie onjerajcht rejchte, un dee Gottloose nehejcht häwe? Selah.

Doo dee Oame un dee Weisekjinje rajcht rejchte; doot dee Betriebte un Bederftje rajchtet Jerejcht jäwe.

Doot dee Oame un Bederftje rade; doot dän rade ut dee Gottloose äare Henj.

Dee weete nijch un woare uk nijch festone; dee waundle enn Diestanes; aul dee Gruntloag fonne Ead sent jescheddat.

Ekj ha jesajcht, "Jie sent Jetta;" un, "Jie sent aula däm Hejchsta siene Säns."

Oba jie sele stoawe soo aus dee Mensch, un faule soo aus eena fonn dee Harscha.

Sto opp, O Gott! rejcht dee Ead; dan Du saust enn aul dee Natjsoone oawe.