Dee 68 Psalm

To dän Haupt Musikaunt. En Psalm fonn Dift. En Leet.

Gott deit sikj opprejchte, un siene Fiend sent festreit, en dee, dee am hausse, rane fonn am wajch.

Doo an wajch driewe soo aus Ruak wajch jedräwe woat; soo aus Wauss schmelte deit ferem Fia, soo woare dee Beese ommkome fer Gott sien Doasenne.

Oba dee Jerjachte freihe sikj, dee schriehe fa Freid fer Gott; jo, dee juble met Freid.

Sinjt to Gott, sinjt Preis to sien Nome; häft däm huach dee enne Wiltnes riede deit, derjch Ja, sien Nome; jo, jubelt enn sien Doasenne.

Gott enn siene heilje Woninj es en Foda to dän dee kjeen Foda ha, un en Rejchte fa dee Wätfruehes.

Gott moakt daut soo daut dee Eensaume Tus wone kjenne; Hee brinjt dän rut dee met Kjäde jebunje sent, wäarent dee Oppsternootsche enn en dreajet Launt wone,

O Gott, aus du fer dien Folkj mascheare deetst, aus du derjch dee Wiltnes jinjst. Selah.

Dee Ead scheddad, un dee Himels folle rauf fer Gott, dis Sienaie fer Gott, Iesrael äa Gott.

O Gott, du schekjst en groota Räajen, derjch woont du dien Oawgoot bestädje deetst aus dee Meed wea, du deetst dee bestädje.

10 Diene Fesaumlunj wond doabenne; Du, O Gott hast dien Goodet reed jemoakt fa dee Oame.

11 Dee Herr Gott jeef daut Wuat, un doa wea ne groote Menj Mensche dee daut utjeewe.

12 Armeehe äare Kjeenijchs rande wajch, dee spoode sikj; jo, see dee Tus jebläwe wea haft daut Raup ennjedeelt.

13 Wan du die dol laje deist em Schophock, dan woare diene Flijchte soo senne aus met Selwa bedakjt, un dee Faddre met hallet Golt.

14 Wan dee Aulmajchtja Kjeenijchs doarenn festreihe deit, dan schniet daut opp Salmon.

15 Dee Baschan Boajch es Gott sien Boajch; dee Baschan Reaj es en Boajch fonn Spetse.

16 Wuaromm glup jie soo enn Neit, O Reaj fonn Boaj, no daen Boajch dän Gott jewält haft fa siene Woninj? Jo, dee Herr Gott woat doa fa emma benne wone.

17 Gott haft fäl Kjrijchswoagees, seeha, seeha fäl, dee Herr es mank dän; enn Sienaie dee heilje Staed.

18 Du best nehejchte jefoare; du hast dee Jefangne jefange jenome, du hast Gow jekjraeaje mank Mensche, soogoa mank dee Oppsternootsche, O Gott Herr Gott.

19 Jesäajent es dee Herr; dach fa dach deit hee Lauste droage fa onns, dee Gott fonn onnse Radunk. Selah.

20 Onns Gott es dee Gott fonn Radunk; un daut Looskome fomm Doot jeheat to däm Herr Gott.

21 Jo, Gott woat dee Fiend äa Kopp fewunnde; dee hoarija Kopp fonn dän dee enn siene Gottloosijchkjiet wieda jeit.

22 Dee Herr saed: "Ekj woa fonn Baschan trigj brinje; ekj woa mien Folkj trigj brinje fonn daut deepstet emm See;

23 Soo daut dien Foot kaun enducke enn daut Bloot fonn diene Fiend, dee Hunj äare Tunj doabenne.

24 Dee ha dien Mascheare jeseene O Gott; wua mien Kjeenijch, mien Gott gone deit enn dee heilje Städ.

25 Dee Senja jinje feropp, dan soone dee opp Späldinje spälde; un mank dän weare dee eentletsje Mäakjes dee opp kjleene Hoape spälde.

26 O säajent Gott enn dee Fesaumlunje, dee Herr, fonn daen Wotakjwal Iesrael.

27 So es Benjamin äa Harscha; dee Leida enn Judah enn dee Menj, un dee Lieida fonn Zebulon, dee Leida fon Naftalie.

28 Dien Gott haft diene Macht enjeordent; O Gott, doo stoakje enn daut waut du fa onns utjeoabeit hast.

29 Wäajen dien Tempel äwa Jerusalem, woare Kjeenije Gow brinje no die.

30 Doo dee wile Beeste fonn mank dee Schelprua dodle, dee Menj fonn dee Bolles met dee Kjalwe fonn daut Folkj, jieda eena deit dol traumple met bieta Selwa; Hee festreit dee Mensche dee sikj fejneaje enn Kjrijch.

31 Lot Bronz jebrocht woare fonn Iejipte; Itieopia saul äare Henj utstrakje no Gott.

32 Sinjt to Gott, jie Kjeeneijchrikje oppe Ead; Preist to däm Herr. Selah.

33 To däm dee opp dee Himels Himle riede deit fonn jee häa; see, Hee schekjt siene Stem rut, ne majchtje Stem.

34 Doo Gott Macht auneajne äwa Iesrael, siene Madastijchkjeit un siene Krauft enn dee Wolkje.

35 O Gott du best hejcha enn Ea ut diene heilje Städe; Iesrael äa Gott es dee, dee Krauft un Macht jeft to daut Folkj. Jesäajent es Gott!